julkaisut

Erätauko-kouluttajan opas

Kirjoittajat

Hannele Laaksolahti ja Kai Alhanen

Julkaistu

Erätauko-kouluttajan opas on tarkoitettu sinulle, joka suunnittelet kouluttavasi dialogiin perustuvaa Erätauko-keskustelutapaa. Opas johdattaa sinut Erätauko-koulutuksen periaatteiden kautta aina konkreettisten koulutuksen toteutuksen askeleiden äärelle. Erätauko-koulutuskonsepti on tarkoitettu kaikkien koulutustahojen sovellettavaksi ja hyödynnettäväksi.

Olet luultavimmin jo kokenut ryhmänohjaaja ja fasilitaattori. Voit olla myös ammattimainen kouluttaja tai kehittäjä työyhteisössäsi. Sydämesi sykkii rakentaville keskusteluille ja haluat kehittää vuorovaikutusta sekä edistää aitoa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Mistä on kyse?

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua. Sen avulla voit tuoda ihmisiä eri lähtökohdista tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin.

Erätauko-keskustelu auttaa syventämään ymmärrystä erilaisista aiheista ilman pakkoa yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Keskusteluiden kautta myös luottamus ja osallisuus yhteisössä vahvistuvat. Erätauko on luotu yhteiskehittämisen menetelmin ja se on tarkoitettu kaikkien toimijoiden avoimeen käyttöön rakentavan keskustelun edistämiseksi. Toimintamalli sisältää työkaluja keskusteluiden suunnitteluun, ohjaamiseen ja vaikuttavuuteen.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Erätauko-kouluttajan opas

Tekijät

Hannele Laaksolahti ja Kai Alhanen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

68 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-078-1

ISBN (PDF)

978-952-347-079-8

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

138

Mistä on kyse?