ERÄTAUKO-KOULUTUS

Avoin koulutuskokonaisuus auttaa vahvistamaan dialogitaitoja organisaatioissa ja yhteiskunnassa.

ERÄTAUKO-KOULUTUKSET

Koulutuksissa tutustut Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin, ymmärrät dialogin periaatteet ja opit ohjaamaan rakentavia keskusteluja sekä opit suunnittelemaan Erätauon työkaluja hyödyntävän keskustelun.

Sitra ei järjestä Erätauko-koulutusta. Koulutukset ovat maksullisia. Tulossa olevat koulutukset löytyvät päivämäärineen alta.

Tulevat Erätauko-koulutukset

13.11.2019

Erätauko-koulutus. Järjestäjä: KM Future Ky. Lue lisää. 

10.12.2019

Erätauko-koulutus. Järjestäjä: KM Future Ky. Lue lisää. 

 25.10 ja 29.11.2019

Erätauko kouluttajakoulutus. Järjestäjä: Aretai. Lue lisää.

Ajankohta sopim. mukaan

Organisaatiolle räätälöity Erätauko-koulutus. Järjestäjä: Valtaamo Oy. Lue lisää.

Ajankohta sopim. mukaan

Organisaatiolle räätälöity Erätauko-koulutus. Järjestäjä: KM Future Ky. Lue lisää.

Ajankohta sopim. mukaan

Erätauko dialogiohjaajakoulutus. Järjestäjä: Kriittinen Korkeakoulu. Lue lisää.

Ajankohta sopim. mukaan

Organisaatiolle räätälöity Erätauko fasilitaattorikoulutus. Järjestäjä: Aretai.  Lue lisää. 

Mistä on kyse?

Erätauko on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua. Sitra on kehittänyt sen yhdessä lukuisten paikallistoimijoiden ja poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän kanssa vuonna 2017, jotta keskustelu yhteiskunnasta voisi olla rakentavampaa, yhä laajempi joukko saisi äänensä kuuluviin, ja jotta dialogia voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan eri sektoreilla yhä enemmän. Nimi Erätauko viittaa tarpeeseen pysähtyä aidon kohtaamisen ja keskustelun äärelle sekä harkita asioita rauhassa.

Erätauko-koulutus on avoimesti kaikkien koulutustoimijoiden käytettävissä oleva koulutuskokonaisuus, joka pitää sisällään dialogin perusteita ja Erätauko-keskustelutavan elementit. Koulutus rakennettiin vuonna 2018 vastauksena suureen kysyntään dialogitaitojen vahvistamiseksi ja Erätauko-toimintamallin toteuttamiseksi erilaisissa organisaatioissa.

Koulutuksia voivat järjestää esimerkiksi sellaiset henkilöt ja tahot, jotka pyrkivät kehittämään vuorovaikutusta ja/tai edistämään yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta. Koulutuksessa osallistujat tutustuvat Erätauko-toimintamalliin ja työkaluihin sekä dialogin periaatteisiin ja saavat eväitä ohjata rakentavia keskusteluja sekä suunnitella keskustelun Erätauon työkaluja hyödyntäen.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että rakentavan keskustelun osaaminen leviää yhteiskunnassa koulutustoiminnan kautta, ja eri tahot voivat hyödyntää osaamista rakentavan keskustelun käymiseksi ja osallisuuskäytäntöjen edistämiseksi. Sitra ei itse järjestä Erätauko-koulutusta. Koulutukset ovat maksullisia.

Tältä sivulta löytyvät tiedot tulevista Erätauko-koulutuksista sekä koulutuksessa käytettävät materiaalit. Kaikkien Erätauko-koulutusten vetäjät ja koulutuksiin osallistujat ovat tervetulleita mukaan Erätauko-vertaisverkostoon, jonka yhteydenpitokanavana toimii Facebook-ryhmä ”Erätaukolaiset”. Uudet jäsenet hyväksytään kouluttajien toimittamien nimilistojen perusteella.

Työkalut rakentavan keskustelun vetämiseen sekä muut Erätauko-keskustelutapaan liittyvät tiedot löytyvät Erätauon sivuilta www.eratauko.fi.

KOULUTUSMATERIAALIT

AJANKOHTAISTA

Lue lisää.

artikkelit

Osallistu Erätauko-koulutukseen!

Käsi pitää julkaisua
julkaisut

Erätauko-kouluttajan opas

Poiminnat

Erätauko-koulutuskalvot

Lisää Erätauosta

Klikkaa kuvaa!

sivut

Erätauko – uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua

Mistä on kyse?