RONDPAUS-UTBILDNING

Den öppna utbildningshelheten bidrar till att stärka dialogfärdigheter i organisationer och samhället.

RONDPAUS-UTBILDNINGAR

I utbildningar bekantar du dig med Rondpaus-konceptet och verktyg, förstår principerna för dialog, lär dig att handleda konstruktiva debatter och lär dig att planera ett samtal som utnyttjar Rondpaus verktyg.

Sitra ordnar inte Rondpaus-utbildningar. Utbildningarna är avgiftsbelagda. Kommande utbildningar inklusive datum finns längre ner.

Kommande Rondpaus-utbildningar

Ajankohta sopim. mukaan

Organisaatiolle räätälöity Erätauko-koulutus. Järjestäjä: Valtaamo Oy. Lue lisää.

Ajankohta sopim. mukaan

Erätauko dialogiohjaajakoulutus. Järjestäjä: Kriittinen Korkeakoulu. Lue lisää.

Ajankohta sopim. mukaan

Organisaatiolle räätälöity Erätauko fasilitaattorikoulutus. Järjestäjä: Aretai.  Lue lisää. 

25.10 ja 29.11.2019

Erätauko kouluttajakoulutus. Järjestäjä: Aretai. Lue lisää.

13.9. ja 4.10.2019

Erätauko-fasilitaattorikoulutus. Järjestäjä: Aretai. Lue lisää. 

13.5.2019 ja 21.5.2019

Erätauko-fasilitaattorikoulutus. Järjestäjä: Kymenlaakson kesäyliopisto. Lue lisää.

6.2., 7.3., 10.4., ja 8.5.2019

Erätauko valmennus. Järjestäjä: KM Future Ky. Lue lisää.

Vad handlar det om?

Rondpaus är ett sätt att inleda och föra en konstruktiv diskussion. Sitra utvecklade Rondpaus 2017 tillsammans med flera lokala aktörer och en utvecklingsgrupp med deltagare från olika samhällsområden för att diskussioner om samhället skulle kunna vara mer konstruktiva, en allt större grupp skulle blir hörd och för att dialog ska kunna utnyttjas allt mer i samhällets olika sektorer. Namnet Rondpaus hänvisar till behovet att stanna upp vid genuina möten och samtal samt att överväga saker i lugn och ro.

Rondpaus-utbildningen är en öppen utbildningshelhet som är tillgänglig för alla utbildningsaktörer. I den ingår principer för dialog och element för Rondpaus-diskussionssättet. Utbildningen skapades 2018 som svar på en stor efterfrågan på att stärka dialogfärdigheter och för att genomföra Rondpaus-konceptet i olika organisationer.

Utbildningar kan ordnas till exempel av sådana personer och instanser vars syfte är att utveckla kommunikation och/eller främja gemenskap och delaktighet. I utbildningen bekantar sig deltagarna med Rondpaus-konceptet och verktygen samt principerna för dialog och får färdkost för att handleda konstruktiva samtal samt planera samtal med hjälp av Rondpaus-verktygen.

Målet för utbildningshelheten är att kunnande i fråga om konstruktiva diskussioner ska sprida sig i samhället via utbildningsverksamhet och att olika instanser ska kunna utnyttja detta kunnande för att föra konstruktiva samtal och främja delaktighetspraxis. Sitra ordnar inte själv Rondpaus-utbildningar. Utbildningarna är avgiftsbelagda.

På denna sida hittar du information om kommande Rondpaus-utbildningar samt material som används i utbildningen. Alla som håller Rondpaus-utbildningar och de som deltar i dem är välkomna med i Rondpaus-kamratnätverket som håller kontakt via Facebook-gruppen ”Erätaukolaiset”. Nya medlemmar godkänns utifrån namnlistor som lämnas in av utbildarna.

Du hittar verktyg för att leda konstruktiva diskussioner samt annan information som gäller Rondpaus-diskussionssättet på Rondpaus webbplats https://www.sitra.fi/sv/rondpaus/.

UTBILDNINGSMATERIAL

AKTUELLT

Läs mer.

Mer om Rondpaus

Klicka på bilden!

sidorna

Rondpaus – ett nytt sätt att föra konstruktiv diskussion

Vad handlar det om?