julkaisut

Ethical framework for a fair, human-centric data economy

WP 1: Citizens’ values - report for IHAN

Kirjoittajat

Minna M. Rantanen, Jani Koskinen

Julkaistu

Euroopan Unioni on toiminut visionäärisenä edelläkävijänä tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvissä asioissa. Niiden perustana olevat arvot eivät kuitenkaan ole vielä täysin hyväksyttyjä datatalouden globaalissa liiketoimintaympäristössä, saati ymmärrettyjä. Nyt käynnissä olevalla Sitran IHAN-hankkeella pyritään luomaan perusta reilulle datataloudelle missä yksilöt ovat keskeinen toimija ja sidosryhmän jäsen.

Tämä raportti pohjautuu Sitran aiemmin toteuttamien yrityksille ja kansalaisille suunnattujen kyselytutkimusten tulosten analysoitiin. Tuloksia on tässä julkaisussa peilattu arvotutkimuksiin.  Arvojen tarkastelu perustuu pääosin IHAN-hankkeessa Kantar TNS:n Sitralle toteuttamaan kansalaiskyselyyn (n=8004) neljässä EU-maassa: Suomessa (n=2000), Ranskassa (n=2000), Saksassa (n=2004) ja Hollannissa (n=2000). Vertailua on tehty Innolinkin Sitralle toteuttaman yrityskyselyyn (n=1667) samoissa EU-maissa. Pyrkimyksenä on selvittää, millaisiin arvoihin datatalouden tulisi kansalaisten mielestä perustua ollakseen reilua. Tämän lisäksi tutkimuksessa käytetään kahta aiemmin tehtyä tutkimusta: Schwartzin arvoteoriaa ja Hofsteden toteuttamaa tutkimusta arvoista.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ethical framework for a fair, human-centric data economy

Alaotsikko

WP 1: Citizens’ values

Tekijät

Minna M. Rantanen, Jani Koskinen

Julkaisupaikka

Turku

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Turun yliopisto

Sivumäärä

48 s.

Aihe

arvot, ihmislähtöisyys, datatalous

Mistä on kyse?