Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Julkaistu

Tämän oppaan tarkoitus on antaa ohjeita ja suosituksia tehokkaaseen hallitustyöskentelyyn Sitran kohdeyrityksissä. Esitetyt ohjeet ja toimintamallit ovat Sitran pääomasijoitustoiminnan kokemuksista ja kirjallisuudesta johdettuja suosituksia ja parhaita käytäntöjä. Näitä tulee soveltaa kunkin yrityksen kohdalla yrityksen tilanteeseen ja tarpeeseen sopivasti.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Tekijät

Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha Vapaavuori (työryhmä)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2011

Julkaisija

Sitra. Painos loppu. Julkaisu on myös verkossa.

Sivumäärä

31 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-778-9

ISBN (PDF)

978-951-563-779-6

publication_subject

HALLITUS, HALLITUSTYÖSKENTELY, SITRA, YRITYKSET, YRITYSJOHTO, STRATEGIA, TEHTÄVÄT, VASTUUT, ARVIOINTI, SALASSAPITOSÄÄNNÖKSET, ESTEELLISYYSSÄÄNNÖKSET, SISÄPIIRISÄÄNNÖKSET, PÄÄOMASIJOITTAMINEN, OPPAAT

Julkaistu

Mistä on kyse?