julkaisut

Julkinen johtajuus barometritutkimus

Kirjoittajat

Topi Syvänen, Katja Mikkonen

Julkaistu

Julkinen johtajuus -barometrilla selvitettiin julkishallinnon johto- ja esimiesasemassa olevien henkilöiden näkemyksiä johtajuuden tilasta ja johtajuuden kehitysnäkymistä julkishallinnossa. Julkisen johtamisen nykytilannetta parhaiten kuvaavina piirteinä pidetään sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja lisääntyvää pyrkimystä kehittää johtamista. Toisaalta ollaan sitä mieltä, että julkishallinnossa ei ole nykyisellään turvattu riittäviä henkilöstöresursseja. Huolestuttavia piirteitä ovat myös henkilöstön ikääntyminen ja heikko varautuminen eläköitymiseen. Ammattijohdon ja poliittisten päättäjien työnjakoa ja roolitusta ei myöskään pidetä nykyisellään kovin toimivina. Suurimmiksi haasteiksi julkishallinnon johtamisessa nähdään tuottavuuden kehittäminen ja niukkuuden johtamine

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Julkinen johtajuus barometritutkimus

Alaotsikko

johdon ja esimiesten näkemys johtamisen tilasta julkishallinnossa

Tekijät

Topi Syvänen, Katja Mikkonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2011

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

78 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-768-0

ISBN (PDF)

978-951-563-769-7

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

JULKINEN HALLINTO, JOHTAJAT, JOHTAJUUS, ORGANISAATIOT, JOHTAMISTYÖ, ESIMIESTYÖ, HENKILÖJOHTAMINEN, JULKINEN JOHTAJUUS, BAROMETRITUTKIMUS

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

65

Mistä on kyse?