julkaisut

Kansalaisen osallistamisen välineitä maailmalta

Suomen ja viiden vertailumaan lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyden ja osallistamisen työkaluja

Kirjoittajat

Ville Aula

Julkaistu

Lainsäädäntöprosessin avoimuutta ja kansalaisten osallistumista voidaan parantaa sähköisten työkalujen avulla. Suomi on muiden Pohjoismaiden ohella maailman demokraattisimpia, osallistavimpia ja avoimimpia maita, mutta valtioneuvoston ja eduskunnan käyttämiä yksittäisiä työkaluja verrataan vain harvoin muihin maihin. Selvityksessä verrattiin Suomen eduskunnan ja valtioneuvoston lainsäädäntöprosessin avoimuuteen liittyviä työkaluja viiden maan kanssa: Ranskan, Kanadan, Brasilian, Chilen ja Israelin. Vertailun perusteella Suomella on kehitettävää erityisesti eduskunnan avoimuudessa, kun taas valtioneuvoston avoimuuden osalta Suomi on edellä vertailumaita. Tulokset korostavat yhtenäisten, linkitettyjen ja avoimien tietoaineistojen tärkeyttä: kun järjestelmät ovat kunnossa, on yksittäisiä uusia työkaluja ja toiminnallisuuksia helppoa rakentaa tälle pohjalle. Vertailumaiden esimerkit osoittavat miten käyttäjälähtöiset työkalut voivat tehdä Suomen lainsäädäntöprosessista, valtioneuvostosta ja eduskunnasta entistäkin läpinäkyvämmän ja helpommin ymmärrettävän.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kansalaisen osallistamisen välineitä maailmalta

Alaotsikko

Suomen ja viiden vertailumaan lainsäädäntöprosessin läpinäkyvyyden ja osallistamisen työkaluja

Tekijät

Ville Aula

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

23 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-284-6

ISSN (PDF)

2737-1042

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?