julkaisut

Kaupungit ja ruoan kiertotalous

Ellen MacArthur Foundationin selvityksessä tuodaan esiin kiertotalouden mukaisen ruoan hyödyt ja kuvataan tulevaisuuden visio, jossa ruokajärjestelmän eri osat tukevat kiertotaloutta. Sitra on yksi selvityksen rahoittajista.

Kirjoittajat

Ellen MacArthur Foundation

Julkaistu

SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Nykyinen tapa tuottaa, jakaa ja kuluttaa ruokaa on tukenut väestön nopeaa kasvua ja vauhdittanut taloudellista kehitystä ja kaupungistumista.  Tuottavuuden kasvulla on kuitenkin ollut hintansa, eikä nykyinen ruokajärjestelmä enää sovellu pidemmän aikavälin tarpeisiin. Ruoan tuotannon, jakelun ja kulutuksen siirtyminen kiertotalouteen tarjoaa valtavia taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyä koko ruokaketjulle ja yhteiskunnalle laajemmin.

Ruoka-ala on valmis muutokselle

Monet tietävät ruoan kulutuksen aiheuttavan aliravitsemusta ja lihavuutta. Harvemmat kuitenkin tietävät nykyisten ruoan tuotantomenetelmien aiheuttamien haittojen laajuutta. Jokaista ruokaan kulutettua dollaria kohden yhteiskunta maksaa kahden dollarin edestä ruoantuotannon terveyteen, ympäristöön ja talouteen aiheuttamista haitoista. Puolet tästä summasta – maailmanlaajuisesti yhteensä 5,7 biljoonaa dollaria vuosittain – johtuu tavasta, jolla tuotamme tällä hetkellä ruokaa.

Nykyiset ruoantuotantomenetelmät kuluttavat ehtyviä luonnonvaroja, saastuttavat ilmaa, vettä ja maaperää sekä köyhdyttävät luontoa. Tällä hetkellä maatalouselintarvikealan osuus maailman kasvihuonekaasupäästöistä on lähes neljännes. Joka sekunti tuhlataan kuuden jäterekallisen verran syötävää ruokaa. Kaupungeissa kompostoidaan tai käytetään muutoin hyödyksi vain 2 % ruokien sivutuotteissa ja orgaanisessa jätteessä (lanta poissulkien) olevista arvokkaista biologisista ravinteista.

Vuoteen 2050 mennessä voidaan menettää noin 5 miljoonaa ihmishenkeä vuosittain nykyisten ruoantuotantomenetelmien johdosta. Tämä on kaksi kertaa suurempi määrä kuin mitä lihavuus aiheuttaa tällä hetkellä. Ihmishenkien menetykset johtuvat esimerkiksi ilman ja veden saastumisen aiheuttamista sairauksista, torjunta-aineiden käytön terveyshaitoista ja mikrobilääkkeiden resistenssin lisääntymisestä. Nämä seuraukset johtuvat pääasiallisesti esimerkiksi liiallisesta lannoitteiden käytöstä, liiallisesta antibioottien käytöstä eläimillä ja käsittelemättömästä ihmisperäisestä jätteestä.

Kiertotalous tarjoaa vision tulevaisuuden ruokajärjestelmäksi

Raportti tarjoaa uudenlaisen näkemyksen terveellisestä ruokajärjestelmästä, joka perustuu kiertotalouteen. Kiertotalouden avulla tuotteet ja materiaalit pidetään käytössä mahdollisimman pitkään samalla kun luonnonjärjestelmät pystyvät uudistumaan. Ruoantuotanto parantaa ympäristöä sen heikentämisen sijaan, ja ihmiset saavat terveellistä ja ravinteikasta ruokaa. Vaikka vielä ollaankin kaukana tavoitteista, visio on saavutettavissa.

Kaupungit voivat käynnistää muutoksen parempaan ruokajärjestelmään siirtymiseksi

Kaupungeilla on ainutlaatuinen mahdollisuus sytyttää kipinä muutokseen ruoan kiertotaloutta kohti, sillä vuoteen 2050 mennessä 80 % kaikesta ruoasta kulutetaan kaupungeissa. Raportti keskittyy kaupungeissa työskentelevien ruoka-alan toimijoiden mahdollisuuksiin saada enemmän arvoa ruoastaan ja vaikuttamaan siihen, mitä ja miten ruokaa tuotetaan.

Raportissa tarkastellaan erityisesti Brysselissä, Guelphissa, Portossa ja Sao Paulossa tehtyä työtä kiertotalouden edistämiseksi. Siirtymällä kohti ruoan kiertotaloutta kaupungit voivat toteuttaa vision maailmanlaajuisesti ja tuottaa samalla merkittävää ympäristöllistä, taloudellista ja terveydellistä hyötyä, joka ulottuu rajojen ulkopuolelle asti.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Cities and circular economy for food

Tekijät

Ellen MacArthur Foundation

Julkaisuvuosi

2019

Mistä on kyse?