julkaisut

Kiertotalous osaksi alueellisia vapaakauppasopimuksia

Kirjoittajat

Christophe Bellmann (IISD) ja Malena Sell (Sitra)

Julkaistu

Siirtymä lineaarisesta ja uusien luonnonvarojen käyttöönottoon perustuvasta talousmallista kiertotalouteen Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous on välttämätön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Kansainvälinen kauppa on keskeisessä roolissa tämän siirtymän toteutumisessa verkottuneessa maailmantaloudessa: kiertotalousratkaisut leviävät muiden tavaroiden ja palvelujen tavoin juuri kansainvälisen kaupan avulla.

Tämä selvitys tarkastelee tapoja, joilla kauppapolitiikalla voidaan tukea siirtymää kohti kiertotaloutta. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat alueelliset vapaakauppasopimukset (Regional trade agreements, RTAs).

Selvityksessä ehdotetaan toimenpiteitä, joilla kiertotalous voidaan tuoda osaksi tulevaisuudessa solmittavia alueellisia vapaakauppasopimuksia.

Yhteistyössä International Institute for Sustainable Development (IISD) -tutkimuslaitoksen kanssa laadittu selvitys perustuu analyysiin voimassaolevista tai neuvottelujen kohteena olevista aluellisista vapaakauppasopimuksista.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Options to Incorporate Circular Economy Provisions in Regional Trade Agreements

Tekijät

Christophe Bellmann (IISD) ja Malena Sell (Sitra)

Julkaisupaikka

Winnipeg

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

International Institute for Sustainable Development (IISD)

Sivumäärä

39

Aihe

kiertotalous, kansainvälinen kauppa, kauppasopimukset, alueelliset vapaakauppasopimukset

Mistä on kyse?