julkaisut

Kohti jatkuvaa tilannekuvaa

Data-analytiikka yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena

Kirjoittajat

Petri Takala

Julkaistu

Tekoälyn ja edistyneen data-analytiikan mahdollisuudet tukea päätöksentekoa tarkasti rajattujen ongelmien osalta ovat hyvin tiedossa. Niiden avulla on esimerkiksi mahdollista analysoida reaaliaikaisesti valtavia ihmisten käyttäytymiseen liittyviä digitaalisia datamassoja ja räätälöidä yksilöllisiin tarpeisiin sopivia tuotteita ja palveluita. Suurin osa verkkomainonnasta toimii jo näin.

Viheliäisiä yhteiskunnallisia ongelmia koskevaa päätöksentekoa on kuitenkin mahdotonta optimoida verkkomainonnan tavoin. Ensinnäkin demokratioissa ylin valta kuuluu kansalle, jonka vaaleissa ilmaisemien arvovalintojen tulee olla kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana. Toiseksi ilmastonmuutoksen tai eriarvoistumisen kaltaisille viheliäisille ongelmille on tyypillistä, että ne ovat hyvin monimutkaisia, laaja-alaisia, toisiinsa kytkeytyneitä, koskettavat monia eri tahoja ja vielä näyttävät hyvin erilaisilta eri näkökulmista. Viheliäisiin ongelmiin on harvoin löydettävissä ratkaisua, joka tyydyttäisi kaikkia osapuolia.

Tämän selvityksen lähtölaukauksena toimi tarve ymmärtää tekoälyn ja data-analytiikan mahdollisuuksia tukea nimenomaan viheliäisiä ongelmia koskevaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Kesällä 2017 tekemämme laajan kyselytutkimuksen perusteella mahdollisuuksia ei vielä tunneta laajalti. Tässä muistiossa kartoitetaan näitä mahdollisuuksia.

Jo tämän alustavan kartoituksen perusteella on selvää, että teknologisen kehityksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää suuria muutoksia nykyisiin päätöksenteon toimintamalleihimme. Yhteistyötä on kyettävä tekemään uudella tavalla hallinnonrajat ylittäen, yhdessä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Se edellyttää uudenlaisia kyvykkyyksiä vuorovaikutukseen. Lisäksi politiikan ja hallinnon teknologiaosaamista ja data-analytiikan mahdollisuuksien ymmärtämystä on syvennettävä.

Uusia toimintamalleja ei luoda hetkessä. Kuten selvityksessä todetaan, edistyneen analytiikan hyödyntäminen on hyvin määrätietoista datan käyttöönottoa ja kokeilujen kautta etenemistä. Sen vuoksi kokeilemiselle tulisi nyt luoda mahdollisimman hyvät edellytykset.

Muistio on toteutettu osana Sitran Tieto päätöksenteossa -projektia, joka tutkii, millaista uutta ajattelua ja toimintatapoja tarvittaisiin tiedon hyödyntämisessä monimutkaisia ilmiöitä koskevassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, kun ongelmia ei voida enää ratkaista pelkästään syöttämällä lisää tietoa päätöksentekoon tai arvioimalla mikä tieto on toista parempaa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kohti jatkuvaa tilannekuvaa

Alaotsikko

Data-analytiikka yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena

Tekijät

Petri Takala

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

40 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-085-9

ISSN (PDF)

2737-1034

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?