julkaisut

Kokeilun ehdot ja periaatteet 2017-2018

Julkaistu

Tämä julkaisu on Sitran ehdotus valinnanvapauskokeilun ehdoiksi ja periaatteiksi. Vuoden 2017 alussa käynnistyvän kokeilun tavoitteena on saada kokemuksia ja tietoa erilaisten toimintamallien käytöstä ja käyttää tietoa valinnanvapausmallin ja sitä koskevan lainsäädännön kehittämisessä ja soveltamisessa. Kokeilulla haetaan tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ja tuottajat käyttäytyvät ja mitä kustannuksille ja palveluiden saatavuudelle tapahtuu ennen kuin sote-uudistus ja laajennetun valinnanvapauden ensimmäinen vaihe tulevat voimaan vuonna 2019. Kokeilussa kunnan asukas valitsee yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajan siten, että asiakkaan maksuosuus on sama valinnasta riippumatta. Samalla kokeillaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen eriyttämistä toisistaan.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Kokeilun ehdot ja periaatteet 2017-2018

Alaotsikko

Valinnanvapaus

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

32 s.

ISBN (PDF)

978-951-563-979-0

Aihe

SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; SOTE-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN; HYVINVOINTI; SOTE-UUDISTUS; VALINNANVAPAUS; ASIAKKAAT; PALVELUNTUOTTAJAT; PALVELUOHJAUS; RAPORTOINTI; TIETOJÄRJESTELMÄT; KUNNAT; KUNTAYHTYMÄT; PERUSTERVEYDENHUOLTO; VASTAANOTTOPALVELUT; KOKEILU; LAINSÄÄDÄNTÖ; PALVELUSETELIT

Mistä on kyse?