julkaisut

Korkeakoulut työuran aikaisen oppimisen edistäjinä

Selvitys lainsäädännön, rahoitusperusteiden ja hallinnollisen ohjauksen vaikutuksista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksiin edistää työuran aikaista oppimista

Kirjoittajat

Jonna Kosonen ja Tarmo Miettinen

Julkaistu

Miten vuoden 2009 yliopistolain muutokset ovat vaikuttaneet yliopistojen mahdollisuuksiin edistää työuran aikaista oppimista? Entä mikä korkeakoulujen nykyisessä ohjausjärjestelmässä on rahoitusohjauksen kautta kannustanut tai haitannut työuran aikaisen koulutuksen tarjoamista? Entä mitä muita keinoja tähän ohjaukseen on hyödynnetty? Nämä ovat keskeiset kysymykset tämän muistion taustalla.

Selvitys perustuu korkeakouluja koskevan lainsäädännön, tavoiteohjauksen ja rahoituksen analyysiin työuran aikaisen oppimisen näkökulmasta. Sen ovat laatineet Sitran toimeksiannosta korkeakoulututkija Jonna Kosonen ja emeritusprofessori Tarmo Miettinen Itä-Suomen yliopistosta.

Selvitys liittyy Sitran Osaamisen aika – Elinikäisestä oppimisesta kilpailukykyä ja hyvinvointia -projektiin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Korkeakoulut työuran aikaisen oppimisen edistäjinä

Alaotsikko

Selvitys lainsäädännön, rahoitusperusteiden ja hallinnollisen ohjauksen vaikutuksista yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksiin edistää työuran aikaista oppimista

Tekijät

Jonna Kosonen ja Tarmo Miettinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

36 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-099-6

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

elinikäinen oppiminen, osaamisen kehittäminen, osaaminen, jatkuva oppiminen, ammattikorkeakoulut, yliopistot, työelämä, työura, ammatillinen kehitys, lainsäädäntö, yliopistolaki, ohjausjärjestelmät, rahoitus

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?