julkaisut

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Kirjoittajat

R. Asplund, M. Maliranta

Julkaistu

Mitä koulutuksen taloudellisista vaikutuksista nykypäivänä tiedetään? Antaako tietämys eväitä koulutuspolitiikan tarpeisiin? Jos, niin minkälaisia? Tutkijat Rita Asplund ja Mika Maliranta hakevat nyt julkistettavassa raportissa vastauksia näihin kysymyksiin, ja kannustavat samalla laajempaan keskusteluun koulutuksen taloudellisen näkökulman merkityksestä. Kahteen osaan jakautuvassa raportissa pohditaan koulutusinvestointien taloudellisia vaikutuksia työmarkkinoilla, elinkeinoelämässä ja koko kansantalouden tasolla. Ensimmäisessä osassa analysoidaan sitä, miten koulutukseen sijoittaminen vaikuttaa talouden tuottavuuteen ja kasvuun sekä yhteiskunnan tulonjaolla mitattavaan tasa-arvoisuuteen. Toisessa osassa tutkitaan koulutusinvestoinneista yksilöille syntyvää taloudellista hyötyä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten lisääntynyt korkeakoul

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Koulutuksen taloudelliset vaikutukset

Alaotsikko

Koulutuksen makro- ja mikrotaloudelliset vaikutukset

Tekijät

R. Asplund, M. Maliranta

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2006

Julkaisija

Sitra. Julkaisua voi tilata Sitrasta, sähköposti julkaisut@sitra.fi. Julkaisu on myös verkossa

Sivumäärä

127 s.

ISBN (nid.)

951-37-4634-8

ISBN (PDF)

951-563-513-6

ISSN (nid.)

1457-571X

ISSN (PDF)

1457-5728

Aihe

VERTAILU, KOULUTUS, VAIKUTTAVUUS, TALOUSKASVU, TEKNOLOGIA, TUOTTAVUUS, TULONJAKO, YHTEISKUNTA, TYÖMARKKINAT, ELINKEINOELÄMÄ, KANSANTALOUS, KORKEAKOULUT, MALLIT, PALKAT

Sarja

Sitran raportteja

Julkaisun numero

60