julkaisut

Laajennettu valinnanvapaus, keskustelupaperi

Julkaistu

Tämä dokumentti on Sitran ja kuntien yhteinen ehdotus siitä, miten sosiaali- ja terveyspalveluiden valintakokeiluissa 2017 – 2018 määriteltäisiin seuraavat keskeiset seikat: 1. Asiakkaan asema, oikeudet ja velvollisuudet. 2. Palvelun järjestäjän asema, oikeudet ja velvollisuudet. 3. Palveluntuottajan asema, oikeudet ja velvollisuudet. 4. Kokeilun vastaanottopalveluiden sisältö. 5. Asiakas- ja palveluohjaus. 6. Palveluntuottajalle maksettava korvaus.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Laajennettu valinnanvapaus, keskustelupaperi

Alaotsikko

Kokeilun ehdot ja periaatteet

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

21 s.

Aihe

SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; HYVINVOINTI; ERIKOISSAIRAANHOITO; SOTE-UUDISTUS; VALINNANVAPAUS; ASIAKKAAT; PALVELUNTUOTTAJAT; PALVELUOHJAUS; RAPORTOINTI; TIETOJÄRJESTELMÄT; LÄÄKÄRIKESKUKSET; TERVEYSKESKUKSET; KUNNAT; KUNTAYHTYMÄT; JULKISET PALVELUT; VASTAANOTTOPALVELUT; KOKEILU; LAINSÄÄDÄNTÖ

Mistä on kyse?