Julkaistu 17.03.2017

"Leadership under complexity" -työpajan satoa

Perinteiset hyvätkään johtamiskäytännöt eivät tunnu toimivan enää entistä monimutkaisemmassa maailmassa. Kysyimme neuvoa 29 asiantuntijalta: Millaista johtamista tarvitaan monimutkaisessa maailmassa?
Kirjoittajat
Kirjoittajan profiilisivu: Eeva Hellström
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia, Sitra
Eeva Hellström on Sitran ennakointitoiminnan strategia-asiantuntija. Näiden sanojen takana piilee sekä ajattelija että tekijä, jonka käsissä monimutkaisetkin sisällöt sulautuvat luovasti yhteen ja irralliset ideat muokkautuvat vaikuttaviksi konsepteiksi.
Kirjoittajan profiilisivu: Mikko Kosonen
Sitra
Mikko Kosonen on Sitran yliasiamies. Hänen päätehtävänsä on Sitran henkisten ja taloudellisten voimavarojen kohdistaminen niin, että Suomesta kehittyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijä.
Asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Jenna työskentelee yhteiskunnallisen ennakoinnin asiantuntijana Sitran ennakointitiimissä, jossa hän erilaisten projektien kautta tukee yhteiskuntaa siirtymässä yhteiskuntaan, jossa eletään hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Tällä hetkellä Jennaa työllistää Tulevaisuuden uudistajat -projekti, joka yhdistää tulevaisuusajattelua ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja.

Kaikkein vakavimmat nykyisin kohtaamistamme haasteista, kuten ilmastonmuutos, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset, demokratian horjuminen sekä sotilaallisten ja väkivaltaisten ääriliikkeiden nousu, ovat ongelmina äärimmäisen monimutkaisia. Kykymme käsitellä näitä perustavanlaatuisia vaikeita ongelmia onnistuneesti on paitsi välttämätöntä ihmiskunnan hyvinvoinnille pitkällä aikavälillä, myös ratkaisevaa koko sen tulevaisuuden kannalta. Valitettavasti nykyisin käytetyt poliittiset ja strategiset keinot ovat usein tehottomia ja instituutiomme ja johtajamme varsin heikosti valmistautuneita näihin haasteisiin. Mitä siis tulisi muuttaa organisaatioiden, hallitusten ja yritysten johtamistavoissa, jotta näihin ongelmiin olisi mahdollista tarttua? Kokosimme joukon johtamisen ja kompleksisuuden asiantuntijoita Leadership under Complexity -työpajaan etsimään yhdessä uusia toimivampia johtamiskäytäntöjä. Kokosimme työpajan annin tähän englanninkieliseen työpaperiin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Reflections on the "leadership under complexity" workshop

Tekijät

Yves Doz, Eeva Hellström, Mikko Kosonen, Jenna Lähdemäki ja Keeley Wilson

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

14 s.

ISBN (PDF)

978-951-563-988-2

Aihe

Johtajat, hallinto, päätöksenteko, johtaminen, hallitukset, organisaatiot, tulevaisuus, yhteiskunta, haasteet

Mistä on kyse?