Luonnonlukutaito - luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista

Julkaistu

Luonnonvarat ja luonnon hyvinvointivaikutukset tarjoavat uusia lähteitä palveluliiketoiminnalle ja kansainväliselle edelläkävijyydelle. Luonnon aineettomien arvojen tuotteistamiseksi tarvitaan luonnonlukutaitoa kykyä lukea ja ymmärtää luontoa sekä yhdistää luonto, palvelu ja teknologia moniaistiseksi palvelukokemukseksi. Kehittämällä luonnonlukutaitoa voit luoda liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Luonnonlukutaito - luo liiketoimintaa vihreästä hyvinvoinnista

Tekijät

Susanna Särkkä, Lea Konttinen ja Tuula Sjöstedt (toim.)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2013

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

60 s.

ISBN (nid.)

978-951-563-862-5

ISBN (PDF)

978-951-563-861-8

publication_subject

LUONTO, LUONNONVARAT, HYVINVOINTI, TERVEYSVAIKUTUKSET, PALVELULIIKETOIMINTA, LIIKETOIMINTA, PALVELUT, TEKNOLOGIA, VIHREÄ TALOUS, MONIAISTISUUS

Aiheet

Luonto ja terveys

Luonnolla on monia hyvinvointia parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointimatkailun, kestävien rakennettujen ympäristöjen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville. Tämä tuo uudenlaista liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?