julkaisut

Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu

Kirjoittajat

Anssi Savisalo, Jan Tvrdý, Jussi Partanen, Eeva Rapola

Julkaistu

Tämä arviointi on laadittu osana Sitran ”From NIMBY to YIMBY – uusi paikallinen päätöksentekokulttuuri” -hanketta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa paikallisyhteisöjen entistä helpompi ja monipuolisempi osallistuminen päätöksentekoon ja parantaa samalla toimintaympäristöä liiketoiminnan harjoittajille ja sijoittajille. Työn ensisijainen tarkoitus on tuottaa kustannustietoa hankkeiden toteuttamisesta sekä niiden ympäristö- ja asukkaisiin kohdistuvista vaikutuksista.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Meri-Rastilan vaihtoehtotarkastelu

Tekijät

Anssi Savisalo, Jan Tvrdý, Jussi Partanen, Eeva Rapola

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2013

Julkaisija

FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Sivumäärä

17 s.

Aihe

MAANKÄYTTÖ, SUUNNITTELU, KAAVOITUS, ENERGIA, ILMASTO, YHTEISÖ, ASUKASDEMOKRATIA

Mistä on kyse?