julkaisut

Palvelupaketti­käsikirja ver. 1.4

Käsikirja on tarkoitettu tukemaan palvelupakettien käyttöönoton valmistelua ja niihin liittyvien tietojen koontia.

Julkaistu

Palvelupakettikäsikirjan versiossa 1.4 määritellään palvelupakettien hierarkia, sisältö ja palveluiden kohdentamisen säännöt sekä tietojen keräämisen keskeiset määrittelyt käyttöönoton valmisteluvaihetta varten. Käsikirja on tarkoitettu tukemaan palvelupakettien käyttöönoton valmistelua ja niihin liittyvien tietojen koontia. Määrittelyt ovat muovautuneet pilottien kokemusten, laatu- ja vaikuttavuusasiantuntijoiden sekä satojen muiden asiantuntijoiden kanssa käytyjen vuoropuhelujen kautta. Ehdotus laatu- ja vaikuttavuus mittareista valmistuu helmikuun 2017 aikana palvelupaketetteittain ja niistä tehdään erillinen käsikirja.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Palvelupakettikäsikirja

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

61 s.

Aihe

SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; HYVINVOINTI; ERIKOISSAIRAANHOITO; SOTE-UUDISTUS; VALINNANVAPAUS; ASIAKKAAT; PALVELUNTUOTTAJAT; PALVELUOHJAUS; RAPORTOINTI; TIETOJÄRJESTELMÄT; LÄÄKÄRIKESKUKSET; TERVEYSKESKUKSET; KUNNAT; KUNTAYHTYMÄT; JULKISET PALVELUT; VASTAANOTTOPALVELUT; KUSTANNUSLASKENTA; SUUN TERVEYDENHUOLTO; MIELENTERVEYSPALVELUT; PÄIHDEHUOLTO; LAPSET; NUORET; PERHEET; VANHUSPALVELUT; VAMMAISPALVELUT; HOIVAPALVELUT; LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS; PÄIVYSTYS; ENSIHOITO

Mistä on kyse?