julkaisut

Poikkeusajan dialogit

Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli

Kirjoittajat

Elina Henttonen

Julkaistu

Poikkeusajan dialogit olivat laaja Erätauko-keskustelujen sarja, jonka kautta luotiin ymmär­rystä elämästä pandemian aikana. Tämä julkaisu kuvaa Poikkeusajan dialogien e­simerkin kautta dialogin merkitystä ja mahdollisuuksia osallisuuden ja luottamuksen rakenta­misessa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Eri ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa elävien ja eri yhteiskunnallisia ryhmiä edustavien ihmisten kokemuksista koostuva dialogiaineisto tarjoaa ainutlaatuisen näkymän poikkeusajan arkeen, huoliin ja toiveisiin.

Keskustelujen kautta hahmottuvat pandemian vaikutukset ihmisten välisiin suhteisiin, poikkeustilanteen näkyväksi tekemä eriarvoisuus ja eronteot, muutokset arvoissa sekä luotta­muksen ja epäluottamuksen kokemukset.

Lisäksi julkaisussa esitellään kansallisen dialogin malli: uudenlainen tapaa synnyttää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua kansalaisten, viranomaisten ja päättäjien välillä.

Kansallisessa dialogissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja luo moniäänistä ymmärrystä käsillä olevista haasteista. Dialogin ja dialogisten rakenteiden synnyttäminen yhteiskuntaan auttaa meitä kohtaamaan tulevaisuuden haasteita ja selviämään niistä yhdessä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Poikkeusajan dialogit

Alaotsikko

Kriisiajan kokemukset ja kansallisen dialogin malli

Tekijät

Elina Henttonen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2022

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

34 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-265-5

ISBN (PDF)

978-952-347-266-2

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

poikkeusolot, kriisit, yhteiskunta, dialogi, erätauko, osallisuus, arvot, eriarvoisuus, yhteisöllisyys, tulevaisuus, luottamus, päätöksenteko

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

207

Mistä on kyse?