julkaisut

Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa

Askelmerkkejä systeemiseen muutokseen innovaatioportfolioilla

Kirjoittaja

Julkaistu

Globaalit yhteiskunnalliset haasteet ovat usein niin monimutkaisia, ettei niitä ole mahdollista ratkaista yksittäisillä kokeiluilla tai hankkeilla. Tästä syystä esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävä Euroopan teknologiainstituutin alainen EIT Climate-KIC on ottanut toimintamallinsa ytimeen niin sanotut innovaatioportfoliot.

Innovaatioportfoliot ovat suhteellisen uusi ja vasta muotoutumassa oleva lähestymistapa. Lähestymistapa nojaa yhteen nivottujen projektien tai kokeilujen tiiviiseen vuorovaikutukseen, sen avulla syntyvään jaettuun ymmärrykseen ja siitä ponnistavien tekojen kautta syntyvään jaettuun vaikuttavuuteen.

Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa”, kiteyttää EIT Climate-KICin toimitusjohtaja Kirsten Dunlop innovaatioportfolioihin liittyvää ajattelua.

Tässä muistiossa kuvaamme, millaisiin tilanteisiin innovaatioportfoliot sopivat ja mistä tässä uudessa lähestymistavassa on kysymys. Avaamme myös globaalien ja yhteiskunnallisten ongelmien luonnetta sekä sitä, miksi nämä kysyvät muuntautumiskykyä paitsi ratkaisujen kehittämisessä, mutta myös toimintatapojen ja rakenteiden tasolla. Vertaamme muistiossa innovaatioportfolioita strategiseen portfoliojohtamiseen sekä paneudumme lähestymistapaan liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Innovaatioportfolioiden käytänteet voidaan jakaa neljään osa-alueeseen:

  1. systeemistä muutosta vaativien haasteiden tunnistaminen
  2. innovaatioportfolion vaikuttavuuden hahmottelu
  3. vaikuttavan projektikokonaisuuden koostaminen
  4. yhteisen ymmärryksen luominen

Avaamme muistiossa näitä enemmän.

Innovaatioportfolioiden ytimessä on käsitys käsillämme olevien laajimpien haasteiden kokonaisvaltaisuudesta ja systeemisyydestä, josta seuraa myös se, että näihin vastaamisen tulee heijastaa samankaltaisia periaatteita. Tämä muistio on suunnattu yhteiskunnallisille kehittäjille, kehittämisen rahoittajille sekä koordinoijille.

Sitran tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten muutoksentekijöiden osaamista ja valmiuksia ratkaista laajempia ongelmia yhdessä. Muistion sisältö perustuu osin työpajoihin, joihin kokosimme suomalaisia yhteiskunnallisen muutoksen ammattilaisia eri organisaatioista oppimaan aiheen kansainvälisiltä edelläkävijöiltä, pohtimaan tämän uudenlaisen lähestymistavan käyttömahdollisuuksia sekä viemään ajattelua eteenpäin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Radikaali epävarmuus vaatii radikaalia yhteistoimintaa

Alaotsikko

Askelmerkkejä systeemiseen muutokseen innovaatioportfolioilla

Tekijät

Mikael Seppälä

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

38 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-183-2

ISBN (PDF)

978-952-347-182-5

ISSN (PDF)

2737-1034

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?