julkaisut

Siirtymien palkkatyö

Kirjoittajat

A. Suikkanen, R. Linnakangas, S. Martti, A. Karjalainen

Julkaistu

Siirtymien palkkatyö on tilastoaineistoihin perustuva tutkimus palkkatyöhön osallistumisesta ja suomalaisista työmarkkinoista 1990-luvulla. Tutkimuksen kohteena on palkkatyöhön osallistumisen jatkuvuudet ja katkokset sekä niiden heijastuminen yksilöiden sosiaaliseen ja taloudelliseen asemaan. Tutkimuksessa tarkastellaan siirtymiä työmarkkinoilla ja palkkatyössä ja tutkitaan yksilöiden sopeutumista ja selviytymistä työmarkkinoiden muutoksissa. Tutkimus ottaa osaa toisesta modernista käytävään keskusteluun ja vastaa kysymyksiin: o Onko palkkatyön jatkuvuus muuttunut 1990-luvulla ja jos on, niin miten? o Millä tavalla yksilöiden työmarkkina-asemat ovat eriytyneet suhteessa palkkatyöhön? o Ovatko yksilöiden hyvinvoinnin ehdot muuttuneet? o Auttaako koulutus sopeutumaan muutoksiin palkkatyössä ja voidaanko sen avulla parantaa työmarkkina-asemaa? Tutkimus perustuu seuran

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Siirtymien palkkatyö

Tekijät

A. Suikkanen, R. Linnakangas, S. Martti, A. Karjalainen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2001

Julkaisija

Sitra.

Sivumäärä

206 s.

ISBN (nid.)

951-563-402-4

ISBN (PDF)

951-563-403-2

Aihe

TILASTOT, TYÖMARKKINAT, TYÖ, PALKAT, MUUTOS, KOULUTUS, TULEVAISUUS, YHTEISKUNTA, TUTKIMUS, INNOVAATIOT, JÄRJESTELMÄT

Mistä on kyse?