julkaisut

Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025

Kirjoittajat

Tiina Lankila, Ossi Kotavaara, Harri Antikainen, Tommi Hakkarainen, Jarmo Rusanen

Julkaistu

Tämän analyysin tavoitteena on arvioida sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- ja erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta ja palveluverkon alueellisia muutostarpeita vuoteen 2025 mennessä suhteessa väestökehitykseen, ikärakenteeseen sekä uusien digitaalisten palveluiden ja sote-palveluiden maantieteellisen uudelleenorganisoinnin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sosiaali- ja terveyspalveluverkon kehityskuva 2025

Alaotsikko

Paikkatieto- ja saavutettavuusperusteinen tarkastelu

Tekijät

Tiina Lankila, Ossi Kotavaara, Harri Antikainen, Tommi Hakkarainen, Jarmo Rusanen

Julkaisupaikka

Oulu

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisija

Oulun yliopisto, maantieteen tutkimusyksikkö

ISBN (PDF)

978-952-62-1161-9

Aihe

TERVEYSPALVELUT; SOSIAALIPALVELUT; SOSIAALI-JA TERVEYSALUEET; SAIRAALAT; TERVEYSKESKUKSET; APTEEKIT; SAAVUTETTAVUUS; SOTE-UUDISTUS; VÄESTÖNKEHITYS; TEKNOLOGIA; PALVELUJÄRJESTELMÄT; SÄHKÖISET PALVELUT

Mistä on kyse?