julkaisut

Sote-tiedosta tekoihin

Julkaistu

Sote-palvelupaketit on uusi sosiaali- ja terveydenhuollon raportointimalli. Palvelupaketit ovat ensisijaisesti järjestämisvastuussa olevien maakuntien ja palveluiden tuottajien sekä järjestäjien ja valtion välinen raportoinnin työkalu, jota voidaan käyttää seurantaan ja ohjaukseen. Mallin avulla voidaan parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon saatavuutta, raportointia ja vertailtavuutta. Tämä raportti esittelee palvelupakettien perustoimintalogiikan, kokoaa yhteen palvelupakettien pilottien kokemuksen ja tulokset siitä, miten palvelupaketit toimivat ohjauksen ja vertailun välineenä sekä millaisia toimenpiteitä vielä tarvitaan, jotta palvelupakettien käytön hyödyt toteutuisivat.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Sote-tiedosta tekoihin

Alaotsikko

Palvelupaketit raportoinnin työkaluna - ja mitä niillä voidaan seuraavaksi tehdä

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

59 s.

ISBN (PDF)

978-951-563-964-6

ISSN (nid.)

1796-7112

Aihe

TIETÄMYKSEN HALLINTA; TIETO; JOHTAMINEN; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; SOTE-UUDISTUS; HYVINVOINTIPALVELUT; PALVELUJÄRJESTELMÄT; PALVELUTUOTANTO; MAAKUNNAT; KUSTANNUSTEHOKKUUS; ASIAKASLÄHTÖISYYS; DIGITALISAATIO; ITSEHOITO; POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT; RAPORTOINTI; OHJAUSJÄRJESTELMÄT

Mistä on kyse?