julkaisut

Taloudellisten instrumenttien tehokas valjastaminen ilmastonmuutoksen hillintään (tiivistelmä)

Tämä on tiivistelmä selvityksestä, joka käsittelee Suomen kokemuksia taloudellisten ohjauskeinojen hyödyntämisestä ilmastopolitiikassa

Julkaistu

Miksi?

Kasvihuonekaasupäästöjen radikaali vähentäminen onnistuu vain, jos hyödynnämme kaikkein tehokkaimpia ohjauskeinoja ja niiden yhdistelmiä. Taloudelliset ohjauskeinot voivat vähentää päästöjä tehokkaasti ja tuoda samalla valtion kassaan tuloja ja tukea innovaatiota. Huolellinen suunnittelu ja yhteensovittaminen muiden ohjauskeinojen kanssa on kuitenkin avainasemassa.

Miten?

Tämä tiivis selvitys listaa tärkeimmät Suomessa jo käyttöön otetut taloudelliset ohjauskeinot ja vetää yhteen sen, mitä niiden vaikutuksista päästöihin, valtiontalouden tasapainoon ja innovaatioihin tiedetään.

Mitä?

Ohjauskeinoista on selvityksessä katettu keskeisimmät.

Verot ja maksut

  • Hiilidioksidivero polttoaineille
  • Energiavero (polttoaineet ja sähkö)
  • Vuotuinen ajoneuvo- ja uuden auton myyntivero
  • Jätevero ja juomapakkausvero
  •  Öljyjätemaksu ja öljyvahinkomaksu

Tuet ja muut taloudelliset ohjauskeinot

  • Velvoite sekoittaa 10 % biokomponenttia polttoaineeseen
  • Uusiutuvan energian syöttötariffi
  • Energiatuki ja investointituki energiahankkeisiin
  • Maatalouden ympäristötuki.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Harnessing Economic Instruments to Tackle the Climate Crisis (summary)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2018

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

4 s.

Aihe

ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, veropolitiikka, verot, tukipolitiikka, päästöt, hiilivero, hiilen hinnoittelu, taloudelliset ohjauskeinot, uusiutuva energia, jätevero, autovero, ajoneuvovero, biopolttoaineet

Mistä on kyse?