Terveysmetsä Helsingissä

Julkaistu

Kokeiluhankkeessa laadittiin luonnon tutkittuihin terveysvaikutuksiin pohjautuva omatoiminen kävelyreitti Helsingin Vartiosaareen. Hienoja luontokohteita kiertävä reitti hyödynsi saaren olemassa olevaa, Suomen hienoimmaksi luontopoluksi valittua polkua.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Terveysmetsä Helsingissä

Tekijät

Adela Pajunen, Luonnontie

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2013

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

8 s.

publication_subject

LUONTO, TERVEYS, METSÄ, HYVINVOINTI, MAISEMA, TERVEYSVAIKUTUKSET, EKOLOGIA, ELINTAVAT, YHTEISÖLLISYYS

Aiheet

Luonto ja terveys

Luonnolla on monia hyvinvointia parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointimatkailun, kestävien rakennettujen ympäristöjen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville. Tämä tuo uudenlaista liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?