julkaisut

Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen

Katsaus eri tilanteisiin soveltuvista esimerkeistä

Kirjoittajat

Julia Jousilahti, Liisa Kolehmainen, Kirsi-Marja Lonkila, Teemu Sorsa

Julkaistu

Tiedolla on monenlaisia rooleja eri vaiheissa päätöksentekoa: tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ongelman rajauksessa, oikeiden kysymysten tunnistamisessa, oikeiden sidosryhmien motivoinnissa ja sitouttamisessa, tai vaihtoehtoehtojen kartoittamisessa. Sen vuoksi myös tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallien tavoitteet ovat moninaisia. Kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivan mallin valinta riippuu siitä, etsitäänkö uusia ratkaisuja, ratkotaanko vanhoja konflikteja vai rakennetaanko yhteistä tilannekuvaa. Yhtä oikeaa, kaikkiin tilanteisiin sopivaa toimintamallia ei ole olemassa.

Tässä muistiossa esitellään 13 tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallia, joista on saatu hyviä kokemuksia erityisesti moniulotteisten yhteiskunnallisten ongelmien kohtaamiseen.

Useimmille muistiossa esitellyille toimintamalleille on yhteistä, että ne kokoavat yhteen asiantuntemusta tai tiedon eri lajeja sekä tuovat yhteen eri taustaisia ihmisiä tulkitsemaan tietoa yhdessä. Raportissa korostuvat suuret, moniulotteiset ja monivaiheiset toimintamallit, joiden toistaminen vaatii pääsääntöisesti merkittäviä resursseja. Vaikkei toimintamalleja toteuttaisikaan sellaisenaan, niistä voi ammentaa inspiraatiota tiedonkäytön kehittämiseen erilaisissa organisaatioissa ja yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Muistio on osa Sitran ja Demos Helsingin yhteistyöhanketta tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallien kartoittamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen

Alaotsikko

Katsaus eri tilanteisiin soveltuvista esimerkeistä

Tekijät

Julia Jousilahti, Liisa Kolehmainen, Kirsi-Marja Lonkila, Teemu Sorsa

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

47 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-135-1

ISSN (PDF)

2737-1034

Aihe

tieto, päätöksenteko, yhteistyö, toimintamallit

Sarja

Muistio

Mistä on kyse?