julkaisut

Trading services for a circular economy

Kirjoittajat

Saara Tamminen, Malena Sell, ja Tim Forslund (Sitra) sekä Alice Tipping, Marta Soprana, ja Christophe Bellmann (IISD)

Julkaistu

Siirtymä lineaarisesta ja uusien luonnonvarojen käyttöönottoon perustuvasta talousmallista kiertotalouteen muuttaa merkittävästi liiketoimintamalleja.

Kansainvälinen kauppa on keskeisessä roolissa tämän siirtymän toteutumisessa verkottuneessa maailmantaloudessa: kiertotalousratkaisut leviävät muiden tavaroiden ja palvelujen tavoin juuri kansainvälisen kaupan avulla.

Kansainvälistä kauppaa ja kiertotaloutta tutkittaessa tarkastelu on toistaiseksi keskittynyt tavaroihin ja raaka-aiheisiin. Palveluja on tarkasteltu huomattavasti vähemmän, vaikka juuri ne ovat avainasemassa kiertotalouteen siirtymisessä. Palvelut auttavat pitämään resurssit kierrossa pidempään ja lisäämään tuotteiden käyttöastetta.

Palveluiden kauppa on myös kasvanut huomattavasti tavaroiden kauppaa nopeammin vuoden 2005 jälkeen.

Sitran ja ilmasto- sekä kestävyyskysymyksiin erikoistuneen tutkimuslaitoksen International Institute for Sustainable Developmentin (IISD) laatima selvitys tarjoaa uutta tietoa kansainvälisen palvelukaupan roolista kiertotaloussiirtymässä. Ulkoministeriö on rahoittanut selvitystä.

Selvitys perustuu kiertotalouden liiketoimintamalleja soveltaville yritykselle tehtyyn kyselytutkimukseen, johon vastasi 96 yritystä, sekä 16 yrityksen tarkempaan haastatteluun. Mukana on yrityksiä eri puolilta maailmaa, mutta suuri osa niistä on Suomesta.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Trading Services for a Circular Economy

Tekijät

Saara Tamminen, Malena Sell, ja Tim Forslund (Sitra) sekä Alice Tipping, Marta Soprana, ja Christophe Bellmann (IISD)

Julkaisupaikka

Winnipeg

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

The International Institute for Sustainable Development (IISD)

Sivumäärä

87 s.

Aihe

kiertotalous, hiilineutraali kiertotalous, kauppa, liiketoiminta

Mistä on kyse?