Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Microsoft Word - Laitinen_loppuraportti_02082013.doc

Julkaistu

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille -hankkeessa toteutettiin Työterveyslaitoksen Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö -prosessi TEDI. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia voimavara- ja ratkaisukeskeisesti yhteiskehittämisprosessin, työpajatoiminnan ja TEDI-osaajien
verkostoitumisen kautta. Tässä raportissa on kuvattu TEDI-prosessi, joka toteutettiin ensimmäistä kertaa niin, että työyksiköihin valmennettiin sisäiset TEDI-osaajat.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille

Tekijät

Pia Siekkinen, Hanna Jurvansuu, Maria Rautio, Päivi Husman, Pauliina Toivio, Jaana Laitinen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2013

Julkaisija

Työterveyslaitos

Sivumäärä

85 s.

ISBN (PDF)

978-952-261-296-0

publication_subject

JULKINEN SEKTORI, ORGANISAATIOT, TY֖, TY֖TERVEYS, TY֖KYKY, TY֖HYVINVOINTI, TY֖NTEKIJÄT, TY֖YMPÄRISTÖ, TY֖VÄLINEET, TY֖YHTEIS֖T, SOSIAALIHUOLTO, TERVEYSHUOLTO, SOSIAALIPALVELUT, TERVEYSPALVELUT, TEDI-TOIMINTAMALLI, KEHITTĄMINEN, VERKOSTOITUMINEN, TY֖N ORGANISOINTI, TY֖N KUORMITTAVUUS, VANHUSTENHUOLTO

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?