julkaisut

Vaikuttavaa luontotyötä

Yritysten opit ja kokemukset tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden pilotoimisesta

Kirjoittajat

Tim Forslund

Asiantuntija, Luonto ja talous

Riku Sinervo

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Kaikki liiketoiminta on riippuvaista monimuotoisesta luonnosta ja terveistä ekosysteemeistä – joko suoraan tai välillisesti toimitusketjujen kautta. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin haastamisen lisäksi kiihtyvä luontokato asettaa huomattavia riskejä myös yritysten tulevaisuuden toimintaedellytyksille. Tätä taklatakseen moni suomalaisyritys onkin viime vuosien aikana aloittanut työn omien luontovaikutusten selvittämiseksi ja vähentämiseksi. Yritysten luontotyön tueksi on paraikaa kehitteillä erilaisia työkaluja, viitekehyksiä, mittareita ja raportointiohjeistoja.

Kansainvälinen Science Based Targets Network -verkosto (SBTN) kehittää parhaillaan yrityksille ja kaupungeille suunnattua ohjeistoa tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden asettamiseksi. Ohjeisto vastaa yritysten tarpeeseen saada käytännön työkaluja aidosti vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. Tieteeseen pohjautuvat tavoitteet (science-based targets, SBTs) ovat mitattavia, toteutettavissa olevia ja aikaan sidottuja tavoitteita, jotka pohjautuvat parhaaseen saatavilla olevaan tieteeseen ja mahdollistavat sen, että yrityksen toiminta on linjassa maapallon kestävyysrajojen ja sosiaalisen kestävyyden kanssa.

SBTN:n kehittämän viitekehyksen tarkoituksena on tarjota yrityksille selkeä polku oman toimintansa sovittamiseksi maapallon kantokyvyn rajoihin vahvistaen samalla yrityksen toiminnan kestävyyttä sekä pidemmän aikavälin kilpailukykyä. Science Based Targets -aloite (Science Based Targets initiative, SBTi) on julkaissut vuonna 2015 vastaavan ohjeiston ilmastotavoitteille, jonka avulla jo lähes 3000 yritystä ympäri maailman on asettanut tiedeperusteiset päästövähennystavoitteet.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavaa luontotyötä

Alaotsikko

Yritysten opit ja kokemukset tieteeseen pohjautuvien luontotavoitteiden pilotoimisesta

Tekijät

Angelina Kuokkanen (FIBS), Tim Forslund ja Riku Sinervo (Sitra)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Fibs ry

Sivumäärä

35

Aihe

luonto, talous, liiketoiminta, yritykset, kilpailukyky, monimuotoisuus, ilmastonmuutokset, päästöt, luontokato, ympäristötavoitteet, kestävä kehitys

Mistä on kyse?