Vaikuttavuusarviointi 1: Hyvinvoinnin vauhdittaja

Sitran Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti -vaikuttavuustavoitteen arviointi.

Julkaistu

Tämän arvioinnin tavoitteena on ollut tuottaa tietoa Sitran vaikuttavuudesta vaikuttavuustavoitteen Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti osalta. Arviointi perustuu pääasiassa laadulliseen aineistoon ja siinä tarkastellaan Sitran toimia (ohjelmat, avainalueet sekä yksittäiset projektit) vuodesta 2011 vuoteen 2016 saakka. Lisäksi arvioinnissa kuvataan vaikuttavuustavoitteen kehitystä Suomessa. Arviointi pohjautuu hieman yli 70 haastatteluun, jotka kattavat keskeiset sidosryhmät.

Arvioinnin lähtökohtana on vaikuttavuustavoite Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti, jonka sisältöjä on kuvattu Sitran kestävän hyvinvoinnin visiossa. Tavoitetta tarkastellaan seuraavien sisältökohtien kautta:

  • Hyvinvointi politiikan tavoitteeksi: Hyvinvointiymmärryksen laajentaminen koskemaan materiaalisen niukkuuden lisäksi koetun ja henkisen hyvinvoinnin kysymyksiä osana hyvinvointipolitiikkaa
  • Selkeyttä elämän monimutkaisuuteen: Ratkaisujen tukeminen, joilla voidaan tarjota keinoja yksilöille arjen sujuvoittamiseksi ja oman elämänsä hallinnan parantamiseksi
  • Yksilöllisten ratkaisujen ja yksilön vastuun korostaminen

Arvioinnin on toteuttanut Owal Group Oy.

Raportin keskeisimmät huomiot voi lukea yhden sivun tiivistelmästä täältä: VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 1 – one pager

 

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavuusarviointi 1: Hyvinvoinnin vauhdittaja

Alaotsikko

Sitran Hyvinvointiin tartutaan kokonaisvaltaisesti -vaikuttavuustavoitteen arviointi

Tekijät

Oosi, O., Wennberg, M., Saari, J., Rausmaa, S., Kortelainen, J.

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2017

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

112 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-013-2

ISBN (PDF)

978-952-347-012-5

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

publication_subject

Sitra, arviointi, vaikuttavuus, hyvinvointi, kestävä kehitys

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

126

Teema

Mikä Sitra?

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Tulevaisuustyön tähtäimessä on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?