julkaisut

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Kirjoittajat

Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen

Julkaistu

Kuntalaisen valinnanvapaus korostuu uudessa terveydenhuoltolaissa. Oulun kaupungin laatima malli on hyvä esimerkki siitä, miten tyytyväisyys ja sitoutuminen palveluihin lisääntyy, kun kuntalaiset pääsevät itse paremmin osallistumaan perusterveydenhuollon päätöksentekoon. Valinnanvapauden lisäämisestä huolimatta menojen kasvua on kyetty samalla hillitsemään. Oulun kokeilussa on hyödynnetty Ruotsin malleja ja niistä saatuja hyviä kokemuksia.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa

Alaotsikko

Kokemuksia Ruotsin ja Suomen käytännöistä

Tekijät

Kirsi Paasovaara, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen ja Eeva Juntunen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2012

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

86 s.

ISBN (nid.)

978-951-98498-1

ISBN (PDF)

978-951-563-801-4

ISSN (nid.)

0785-8388

ISSN (PDF)

1457-5736

Aihe

PERUSTERVEYDENHUOLTO, TERVEYDENHUOLTOPALVELUT, KUNTAPALVELUT, SUOMI, RUOTSI, VALINNANVAPAUS, MALLIT

Sarja

Sitra

Julkaisun numero

301

Mistä on kyse?