julkaisut

Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen

Kirjoittajat

Eeva Furman, Eva Heiskanen, Heikki Hiilamo, Tuuli Hirvilammi, Eeva Hellström, Janne Hukkinen, Jaakko Kiander, Anne Birgitta Pessi, Juho Saari

Julkaistu

YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n toteuttaminen edellyttää sekä universaaliutta eli toimimista kaikkien tavoitteiden eteen kaikkialla että strategisuutta, eli painopisteiden valintaa ja vaiheistusta. Kun kaikki tavoitteet kytkeytyvät toisiinsa, tarvitaan keskeisten haasteiden hahmottamista tuomaan tarttumapintaa. Hallitus laatii Suomelle Agenda 2030:n kansallisen toimeenpanosuunnitelman tämän vuoden aikana. Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli tarjoaa suunnitelman kärjiksi viittä tavoitekokonaisuutta. Ne perustuvat ympäristöhaittojen, koetun hyvinvoinnin ja talouskasvun välisiin irtikytkentöihin.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Viisi kärkeä kestävämpään kehitykseen

Tekijät

Eeva Furman, Eva Heiskanen, Heikki Hiilamo, Tuuli Hirvilammi, Eeva Hellström, Janne Hukkinen, Jaakko Kiander, Anne Birgitta Pessi, Juho Saari

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2016

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

8 s.

Aihe

YMPÄRISTÖ; YHTEISKUNTA; YMPÄRISTÖHAITAT; TERVEYS; HYVINVOINTI; TYÖ; TALOUS; ENERGIA; LUONNONVARAT; KESTÄVÄ KEHITYS; TALOUSKASVU; YHDENVERTAISUUS; OSALLISUUS; HYVÄ ELÄMÄ

Mistä on kyse?