julkaisut

WCEF2019 kooste

WCEF2019 järjestettiin 3-5 kesäkuuta 2019 Helsingissä. Yli 2.200 osallistujaa 98 maasta keskusteli siitä, miten kiertotaloutta voidaan edistää keinoilla, jotka ovat sosiaalisesti ja taloudellisesti reiluja ja inklusiivisia.

Julkaistu

Julkaisu on englanninkielinen.

Maailman suurin kiertotalousfoorumi WCEF2019 rakentui vuosien 2017 ja 2018 saavutusten päälle. Siinä, missä WCEF2017 tunnisti kiertotalouden keskeiset elementit sekä esitteli ratkaisuja ja oppeja ympäri maailmaa, esitti WCEF2018 tulevaisuudenvisioita ja kannusti maailman johtavia talousmahteja tavoittelemaan kiertotaloutta.

Tämänvuotinen tapahtuma painottui kiertotalouden siirtymän skaalaamiseen. Keinoina tähän identifiointiin investointien lisääminen kiertotalousbisnekseen, uusien teknologioiden levittäminen ja käyttöönotto sekä merkittävien regulaatiomuutosten toteuttaminen, joiden avulla kiertotalous voi kukoistaa ympäri maailmaa. WCEF2019 myös korosti sitä, että tämä perustavanlaatuinen siirtymä pitää toteuttaa tavalla, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti reilu eikä syrji ketään.

WCEF2019 keräsi yli 2.200 osallistujaa Helsinkiin. Kolmipäiväinen tapahtuma koostui 17 ohjelmaosiosta, 12 sivusessiosta ja 33 sivutapahtumasta, ja se oli vuoden kohokohta alan ammattilaisille.

Nämä olivat WCEF2019:n pääviestit, jotka hahmottelevat, mitä kiertotalouden skaalaaminen vaatii:

  1. Reilu siirtymä
  2. Vaikuttavat investoinnit
  3. Edistyksellinen hallinto.

WCEF2019 järjesti Sitra yhdessä kumppaneineen. Avainkumppaneita olivat Euroopan Investointipankki, maa- ja metsätalousministeriö, Nordic Innovation, ulkoministeriö, ympäristöministeriö ja työministeriö, ja kumppaneita Climate-KIC, Ellen MacArthur Foundation, Euroopan komissio, Euroopan ympäristövirasto, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö, UN Environment ja Maailmanpankki. Mediakumppanina oli Renewable Matter.

WCEF tuo yhteen bisneksen ja politiikan johtohahmoja ja asiantuntijoita, joita kiinnostavat maailman parhaat kiertotalousratkaisut. WCEF on Sitran maailmanlaajuinen aloite.

Lataa IISD:n tuottama koosteraportti World Circular Economy Forum 2019 täältä.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

WCEF2019 summary

Alaotsikko

The World Circular Economy Forum 2019 Summary

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

24 s.

Aihe

kiertotalous, talous, maailmankauppa, innovaatiot, investoinnit, sijoitukset, inklusiivinen, tulevaisuus, liiketoiminta, bisnes, teknologia, hallinto, kestävä kehitys, koulutus, elinikäinen oppiminen

Mistä on kyse?