julkaisut

Yliopistotutkimuksen kaupallinen hyödyntäminen

Kirjoittajat

M. Lampola

Julkaistu

Suomen T&K-panostukset ovat tänään maailman kärkeä. Yliopistot ja niiden osaamisen hyödyntäminen on avainasemassa rakennettaessa osaamisen Suomea. Yliopistolaitoksen piirissä syntyneen uuden osaamisen hyödyntäminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Siihen liittyy niin teknologisia, sosiaalisia kuin juridisiakin ongelmia. Suomessa näiden ratkomisessa on onnistuttu monilta osin erinomaisesti mutta aukkokohtiakin on jäänyt. Oikeustieteen lisensiaatti Markku Lampolan tässä kirjassa esittämät pohdinnat antavat virikkeitä käytävään keskusteluun ja nostavat esille asioita, joihin ratkaisujen löytäminen on päivä päivältä tärkeämpää.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Yliopistotutkimuksen kaupallinen hyödyntäminen

Alaotsikko

Oikeudellinen arviointi

Tekijät

M. Lampola

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2002

Julkaisija

Sitra. Julkaisua voi tilata Sitrasta, sähköposti: julkaisut@sitra.fi. Raportti on myös verkossa.

Sivumäärä

69 s.

ISBN (nid.)

951-563-417-2

ISBN (PDF)

951-563-418-0

Aihe

YLIOPISTOT, TUTKIMUS, KAUPALLISTAMINEN, LAINSÄÄDÄNTÖ, TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYS, RAHOITUS, PROJEKTIT, EU, TEKIJÄNOIKEUS, SUOJAUS, SOPIMUKSET, KANSANTALOUS