julkaisut

Ympäristöliiketoiminnan määrittely ja tilastollinen seuranta

Kirjoittajat

E. Viitamo, H. Hernesniemi

Julkaistu

Osana Sitran ympäristöohjelman toteutusta Sitra ja KTM ovat tilanneet Etlatieto Oy:ltä selvitystyön kotimaisen ympäristöliiketoiminnan määrittämiseksi ja tilastoinnin kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Raportissa tehtävä esitys ympäristöliiketoiminnan seurantajärjestelmäksi koostuu viidestä tehtäväkokonaisuudesta. Nykyisten määritelmien pohjalta tehdään Suomen olosuhteisiin sopiva ympäristöliiketoiminnan ja sen osaklustereiden luokitus. Käytettävissä olevien lähdetietokantojen avulla laaditaan ympäristöyritysten perustietokanta. Määriteltyjen klustereiden ja yritystietokannan avulla tehdään ympäristöalan yrityksille suunnattu testikysely, jolla se

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Ympäristöliiketoiminnan määrittely ja tilastollinen seuranta

Alaotsikko

Ympäristöalalle lisää kilpailukykyä

Tekijät

E. Viitamo, H. Hernesniemi

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2006

Julkaisija

ETLA . Myynti: Taloustieto Oy. Puh. 09-60990211 Email: tilaukset@taloustieto.fi. Hinta 10 euroa. Julkaisu on myös verkosta.

Sivumäärä

58 s.

ISBN (nid.)

951-563-524-1

ISBN (PDF)

951-563-524-1

Aihe

YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTA, YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA, KILPAILUKYKY, YRITYSTIETOKANTA, TILASTOJÄRJESTELMÄ

Mistä on kyse?