artiklar
Beräknad läsningstid 19 min

41 intressanta cirkulärekonomiska företag i Finland

Bekanta dig med föregångarna i listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1.

Författarna

Anna-Katri Kulmala

Antti Lehtinen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra har uppdaterat sin lista De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi sedan år 2017. Under denna tid har cirkulär ekonomi vuxit från försök i enstaka banbrytande företag till en lönsam affärsverksamhet i allt fler företag.

Den nya listan De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi 2.1 som Sitra sammanställt presenterar 41 banbrytande företag som erbjuder lösningar på den globala hållbarhetskrisen.

Sammanlagt 168 företag ansökte till listan, och en jury bestående av experter inom cirkulär ekonomi hos Sitra och dess intressentgrupper valde ut de 41 mest intressanta.

Genom sin lista uppmuntrar Sitra finländska företag till att utveckla smart affärsverksamhet med cirkulär ekonomi.

Bekanta dig med företagen i listan och deras berättelser via länkarna nedanför. Företagen har sorterats enligt de fem affärsmodellerna för cirkulär ekonomi.

Produkt som tjänst

3stepIT erbjuder mer än leasing av datateknik

3stepIT hyr ut IT-teknik till företag och den offentliga sektorn. Företaget hjälper kunderna att hitta den rätta utrustningen, följer upp användningen av den och sköter till slut om återanvändningen.

Återanvändningsgraden hos utrustningen som återlämnas till 3stepIT är hela 98 procent. Den sista två procenten utnyttjas som råvara för ny utrustning. Med hjälp av affärsmodellen kan utrustningen användas effektivt och behovet av att tillverka nya minskar.

Combi Works tar i bruk fabriker som står tomma

Combi Works erbjuder fabriksproduktion som tjänst för företag. Företaget äger själv inte en enda fabrik, utan erbjuder andra fabrikers svinnkapacitet för kunden. Företaget hittar de lämpligaste och mest kostnadseffektiva lösningarna för sina kunder samt hanterar och optimerar leveranskedjor.

I en cirkulär ekonomi utnyttjas befintliga resurser – i det här fallet fabriker – så effektivt som möjligt i stället för att alltid bygga nya.

Lindströms textilier som service-modell frigör företaget till att fokusera på sin kärnverksamhet istället för på arbetskläder.

I en traditionell och linjär operativ modell är det företaget som tillverkar och säljer produkten. Lindström erbjuder däremot de textilier som företagen behöver som en tjänst och tar hand om produkten under hela dess livscykel, ända från planering till återanvändning. Textilier som återlämnas efter användning återvinns till arbetskläder.

Lindströms textilier planeras och tillverkas endast efter behov och med så god slitstyrka som möjligt. På så sätt sparar vi naturresurser och minskar på överflödig konsumtion.

Whim samlar alla färdsätt i ett paket

Whim-appen erbjuder rörelsefrihet utan ägande. Med hjälp av tjänsten har användaren tillgång till alla typer av trafikfordon, från tåg till delade bilar och taxi till sparkcyklar mot en enda avgift.

Till exempel Helsingfors är fullt med bilar som står och väntar på nästa stugresa. Med hjälp av Whim kan befintliga trafikresurser användas klokt. Tjänsten ersätter privatbilism med hållbara rörlighetsformer och minskar således på utsläppen.

Tamturbo erbjuder tryckluft som en tjänst

Alla fabriker behöver tryckluft för kraftöverföring, men att producera tryckluft förbrukar upp till fem procent av världens elektricitet. Tamturbo tillverkar turbokompressorer och säljer tryckluft som tillverkas med dem till fabriker mot en månadsavgift.

I tryckluft som tjänst-modellen betalar kunden endast för den tryckluft som de använder. Tamturbo äger kompressorn som producerar tryckluft. På detta sätt sparar kunden pengar och Tamturbo bär ansvaret för kvaliteten och hållbarheten hos anordningen.

Vaatepuu ser till att du inte behöver äga allt som är vackert

Klädlåneriet Vaatepuu erbjuder tjänster för att klä sig hållbart. Förutom att hyra ut kläder erbjuder Vatepuus stenfotsbutiker även återvinning av kläder, reparations- och modifieringstjänster samt hållbara produkter som inte kan köpas som nya.

Förutom konsumenter hjälper Vaatepuu kläddesigners: gemensamt bruk av plagget visar om plagget har designats för att vara hållbart.

Valtavalo kämpar mot engångskulturen med belysningslösningar

Valtavalo erbjuder energieffektiv belysning för företag och den offentliga sektorn med utbytbara ljuskällor i stället för att helt och hållet förnya belysningen. Kunden får kostnadsbesparingar och minskar sitt koldioxidavtryck.

Förutom att spara energi minskar företagets verksamhet onödig materialförbrukning. Den utbytbara ljuskällan gör att armaturen kan återanvändas i många år.

Delningsplattformar

Emmy förlänger livscykeln hos kläder genom en nycklarna i handen-princip

Webbutiken för återvunna kläder Emmy granskar, fotograferar och återförsäljer konsumenternas överflödiga kläder på webben. Kläder som inte blir sålda används till välgörenhet.

En längre livscykel hos kläder sparar på resurser. Under sex års tid har Emmy bidragit till att spara 664 ton koldioxidutsläpp och över 1 300 miljoner liter rent sötvatten.

Fiksuruoka hämtar svinnmat till din dörr

Matsvinn är ett omfattande problem. Enligt Naturresursinstitutet orsakas en tredjedel av koldioxidutsläppen i världen av matproduktionen. Även i Finland blir 15 procent av all mat till svinn.

Fiksuruoka tacklar problemet genom att köpa svinnmat av tillverkarna och sälja den till konsumenter enkelt och förmånligt via sin webbutik. Företaget främjar cirkulär ekonomi genom att säkerställa att maten, vars tillverkning har belastat klimatet och naturen, inte hamnar i soporna.

ResQ Club räddar svinnmat från restaurangerna till konsumenternas tallrikar

ResQ Club är en mobilapp och en marknadsplattform för svinnmat där kunden kan köpa överbliven mat från restauranger, caféer och mataffärer till ett nedsatt pris.

Restauranger kan minska märkbart på sitt svinn med hjälp av appen. Kunderna får i sin tur bra mat till ett förmånligt pris och enkelt utan extra väntan. Restauranger gynnas också av konsumentdata som ResQ Club samlar in. Det hjälper med att utvärdera verksamheten ur kundens och svinnets synvinkel.

Med Skipperi ligger din båt inte i hamnen och den som vill ut till sjöss behöver inte skaffa en båt

Det är dyrt att äga en båt och användningsgraden är ofta låg. Skipperi är en delningsplattform för att hyra båt direkt av ägaren eller hyra ut sin båt som en tjänst – på så sätt kan du stå vid rodret när du vill, mot en månadsavgift.

Tjänsten gör båtlivet tillgängligt för allt fler på ett resursvänligt sätt genom att öka användningsgraden av båtar, samtidigt som behovet av att bygga nya båtar minskar.

Tori.fi är Finlands största skattkammare

Tori.fi är Finlands största marknadsplats för begagnade föremål och företagets hela verksamhet bygger på cirkulär ekonomi. Tjänsten har gjort det enkelt och vardagligt att sälja och köpa begagnade föremål och har över tre miljoner användare varje månad.

Genom Tori.fi:s peer-to-peer-försäljning minskade finländare förra året koldioxidutsläpp med upp till 195 000 ton, om man jämför med att köpa ett nytt föremål. Siffran motsvarar utsläpp från trafiken i Helsingfors under tre månaders tid.

Förnybarhet

Ecolan tar kraftverkens aska till nyttobruk

Ecolan förädlar gödselmedel och markbyggesmaterial med aska som bildas vid förbränning av biomassa, kol eller torv i energiindustrin. Med gödselmedlet kan man återföra näringsämnen till jordmånen i exempel skogar.

Varje gödselkilo som sprids i skogen ökar skogens kolbindningskapacitet, med hjälp av vilken skogsägaren även kan uppnå ekonomisk nytta.

EcoUp hjälper byggbranschen i den gröna omställningen

Byggbranschen har höga klimatmål och det finns efterfrågan på mer ekologiska alternativ.

EcoUp är en cirkulärekonomisk koncern som tillverkar kolneutral isoleringsull och återanvänder biflöden från byggande. Ett rivet hus har många råvaror som kan återvinnas och är därför en skattkammare för företaget. Till exempel kan isoleringsull som blir kvar från byggnader som rivs användas som råvara för nya produkter, såsom betong.

Infinited Fiber återskapar textilfibern

Den nya textilfibern Infinna är en returfiber tillverkad med Infinited Fibers teknik av bommullsbaserat textilavfall och andra cellulosabaserade biflöden, såsom papper och halm.

Infinited Fiber säljer tekniklicensen för sin patentskyddade Infinna-fiber, det vill säga erbjuder en lösning med vilken fibertillverkare kan utvidga sitt produktsortiment med Infinna-returfiber.

Kotkamills sporrar den finska skogsindustrin mot en mer hållbar framtid

Kotkamills tillverkar papper av sågspån från den egna och närområdets sågar och utnyttjar biflöden med flis för att tillverka kartong. Företaget tillverkar skyddande kartong som är enkel att återvinna och ersätter plast bland annat i förpackningar.

Det traditionella skogsindustribolagets cirkulärekonomiska kartong syns redan i konsumenternas vardag, till exempel för Lavazzas koppar.

Nestes nästa steg är att tillverka plast av alger och soptippsavfall

Det förnybara bränslet som Neste tillverkar av flytande avfall minskade förra året koldioxidutsläppen med tio miljoner ton. Härnäst ska företaget utnyttja fast avfall på avstjälpningsplatserna eller alger för att tillverka plast.

Neste samlar in avfallet och resterna av olika partner. I Oakland i Kalifornien samlade man in stekfettet som används i stadens restauranger och kantiner och levererade det tillbaka som bränsle för stadens fordon, såsom gatusopbilar och sopbilar.

Paptic vill ta över marknaden för traditionell plast med sitt cirkulärekonomiska material

Materialinnovationen som utvecklats av Paptic ersätter plast i förpackningar. Materialet tillverkas av barrcellulosa och är lika starkt som plast, men lika enkelt att återvinna som papper. Materialet kan tillverkas med de pappersmaskiner som redan finns.

Konsumenten kan till exempel använda hållbara Paptic-påsar tiotals gånger och sedan föra dem till pappersinsamlingen.

Soilfood förädlar gödsel med biflöden från industrin

Soilfood tillverkar gödselmedel av biflöden från industrin och jordförbättringsämnen för jordbruket. Samtidigt binder produkterna kol i jordmånen.

Av råvarorna som i praktiken kommer från över 50 fabriker förädlar företaget jordförbättringsfibrer som säljs vidare till jordbrukare. Fibern binder kol, upplöses långsamt samt förbättrar skörden och växtkraften på åkern. Som en ny landvinning säljer Soilfood utsläppsrätter för kolsänkor som bildats på åkrar.

Spinnovas textilfiber som tillverkas av papperscellulosa och läderavfall löser miljöproblem inom textilindustrin

Spinnova är det enda företaget i världen som kan tillverka textilfibrer av överblivet material utan en kemisk lösningsprocess eller skadliga kemikalier.

Förutom papperscellulosa och läderavfall kan företaget tillverka textilfiber av jordbruksavfall, såsom vete- och kornhalm. Dessutom kan nya fibrer i framtiden tillverkas av returtextilier, såsom använda bomullskläder.

Verso Food, som köpts upp av Raisio, serverar världsberömda bondbönor på våra tallrikar

Finländare har blivit förtjusta i Beanit- och Härkis-produkterna som Vesto Food tillverkar av bondbönor. Detta tackar miljön för, eftersom utsläppen som bildas när produkterna tillverkas är jämförelsevis låga och processen effektiv, maten odlas direkt till människan och inte till exempel som foder.

Cirkulär ekonomi ingår i produktionen på ett fyndigt sätt. Till exempel används biflöde från havre som energi för fabriksområdet och bondbönsskal som blir över i produktionen används som kompost i trädgården. Dessutom skapade företaget en produkt av bondbönskross, som blivit svinn i tillverkningsprocessen.

Woodly planerade om plasten

Woodly tillverkar kolneutrala och träbaserade plastprodukter och -förpackningar som ersätter traditionell plast.

Övergången från plastproduktion till produktion av Woodly-materialet förutsätter inga nya fabriker eller ny teknik av tillverkaren och materialet kan återvinnas likt plast. Egenskaperna hos återvunnet Woodly-material, såsom textilier eller kompositer, är utmärkta och materialet kan användas i olika plastfilmer.

Förlängning av livscykeln

Kamupak gör engångsförpackningar för hämtmat till historia

Kamupak erbjuder en lösning som ersätter engångsförpackningar med flergångskärl. Flergångskärlen cirkulerar i ett digitalt pantsystem. När ett Kamu-kärl eller -kopp nått slutet av sin livscykel återvinns den för nytt bruk.

Just nu används Kamupak i huvudstadsområdet vid vissa restauranger, caféer, butiker och transportföretag som säljer hämtmat. Det finns planer på att utvidga pantsystemet för hämtmat till andra produkter.

Konecranes planerar lyftkranar med lång livslängd

Konecranes cirkulärekonomiska tänk siktar på att förlänga livscykeln hos lyftkranar och bearbetningsmaskiner, till exempel genom installation i efterhand vid produktplanering samt optimerad service.

Företagets erfarenhet av att förlänga produkternas livscykel möjliggör att till och med lyftkranar som härstammar från 1920-talet kan moderniseras. Kunnandet om cirkulär ekonomi inom Konecranes förlänger produkternas livscykel och sparar både naturresurser och kundens pengar.

Oikiat Designs praktiska klädplåster lappar trasiga kläder i ett ögonblick

Textilavfall och snabbmode är ett enormt globalt problem. Enligt undersökningar är vård av kläder och förlängning av deras användningstid det bästa sättet att minska textilindustrins utsläpp.

Oikiat Designs klädplåster är en lappningsprodukt som inte behöver sys eller strykas fast. Vaatelaastari gör det enkelt att förlänga livslängden hos textilier och minskar därmed utsläppen inom textilsektorn.

Ponsse sätter dyra skogsmaskindelar i cirkulation

Ponsse är en traditionell tillverkare av skogsbruksmaskiner som även har drivit en bytestjänst för maskiner sedan 80-talet: i samband med att en maskin säljs tar Ponsse emot kundens använda maskin för att repareras och säljas till följande kund. Syftet är att förlänga livscykeln hos skogsmaskiner genom att reparera maskinerna och deras reservdelar för återförsäljning.

De återvunna delarna kom väl till nytta under det senaste året, när det uppstod problem med tillgången till reservdelar på grund av coronapandemin.

Valtra renoverar gamla växellådor och förlänger livslängden hos traktorer med 30 år

Reman kommer från ordet remanufacturing, det vill säga återtillverkning. Om en traktors växellåda går sönder erbjuder Valtra en återtillverkad växellåda av använda delar, det vill säga en Reman-del.

Återtillverkning är ett snabbt, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att underhålla traktorer. Eftersom hela växellådan byts ut med en gång behöver kunden och servicen inte gissa vad det kostar att reparera enskilda delar.

Varusteleka köper tillbaka använda föremål för försäljning

Varusteleka, som från början sålde varor från en paketbil, har vuxit till Europas största försäljare av militära överskottskläder. Nu håller militärernas lager på att bli tomma.

Som ett delvis svar på detta problem utvecklades Varustelekas egna Kierto-system där kunden kan sälja sina produkter tillbaka till försäljaren. Om varan har tagits hand om väl kan kunden få tillbaka halva inköpspriset.

Resurseffektivitet och återvinning

Betolar ersätter cement med ett utsläppssnålt cirkulärekonomiskt alternativ

Betolar ersätter cement med hjälp av industrins biflöden och påskyndar ett av världens mest förorenande industrisektorer mot en mer hållbar riktning.

Vid tillverkningen av bindemedlet som ersätter betong används biflöden från metall-, gruv-, skog- och energiindustrin. Som råvara lämpar sig nästan vad som helst såsom aska, gipsfällning eller anrikningssand.

Biolan Svartmylla är till hälften kompostblandning

Cirkulär ekonomi har varit kärnan i Biolans verksamhet från början. Redan i 40 års tid har Biolan förädlat biflöden från jordbruket och skogsindustrin till sina produkter.

Biolan undviker att använda orörda naturresurser i produktionen av växtunderlag och gödsel. Till exempel har Svartmyllan genomgått stora förändringar. Nu utgör orörda naturresurser endast hälften av råvarorna i produkten.

Fortum Battery Solutions har en lösning på problemet med minskande batterimetaller

Världen elektrifieras och i framtiden kommer vi att behöva fler batterier. Det här betyder också att det råder brist på metaller som används i batterierna, såsom litium, nickel och mangan under de kommande åren.

Energibolaget Fortum löser problemet genom att samla metaller från gamla batterier och förädla dem så att de kan återanvändas. Företaget samlar även in avfallet som bildas under den långa tillverkningsprocessen för batterierna och utnyttjar biflöden från gruv- och metallindustrin.

Gasum producerar biogas av avfall

Energibolaget som är känt för sin naturgas, Gasum, är den största producenten av biogas i Finland och Sverige.

Biogas framställs genom rötning av organiska ämnen, såsom bioavfall. I processen bildas biometan som kan ersätta fossila bränslen. Förutom biogasproduktion erbjuder Gasum ett distributionssystem för biogas som tillverkas av samarbetspartner. Biogas ska vara enkelt att tillgå om användningen av den ska öka.

Globe Hopes affärsverksamhet baserades på cirkulär ekonomi redan innan begreppet uppfanns

Globe Hope tillverkar kläder och accessoarer av överblivna och avlagda textilier. Produkternas popularitet har vuxit hand i hand med konsumenternas kännedom om cirkulär ekonomi. Materialen som används för den hållbara designen är till exempel bilars säkerhetsbälten, överflödigt läder från läderfabriker eller avlagda textilier såsom arbetskläder från företagskunder.

Produkterna designas och prissätts för den genomsnittliga konsumenten – för att alla ska kunna ha ett ansvarsfullt alternativ.

I Honkajoki utnyttjas biflöden inom köttindustrin till hundra procent

Honkajoki tillverkar råvaror av biflöden från slakterier, till exempel för biobränslen och husdjursmat. Cirka 75 procent av alla djurbaserade biflöden i Finland behandlas av företaget.

Genom vidareförädling kan djurbaserade biflöden skapa produkter med högt värde, såsom råvaror bland annat för läkemedel. Tillväxtpotential finns till exempel i utvecklingsländer där köttätandet ökar och hanteringen av biflöden saknas nästan helt.

Orthex tillverkar plastföremål av förpackningsplast som samlats in av konsumenter

Orthex är en tillverkare av plastföremål som strävar mot cirkulär ekonomi. Företaget tillverkar ämbar, korgar och blomkrukor – nuförtiden även av biobaserat och återvunnet material. Företaget har till exempel tillverkat ämbar av fiskenät som samlats in från havet.

Orthex är intresserade av möjligheterna med kemisk plaståtervinning, eftersom det kunde bidra till att returplast kan användas i en större utsträckning. Produkter som tillverkas av returplast behöver inga orörda råvaror alls.

Pure Waste tillverkar kläder, garn och tyg av hundra procent återvunna material

Pure Waste strävar efter att beakta cirkulär ekonomi i varje skede av produktionen, från insamling av råvaror till att kunden återlämnar sitt plagg så att det kan återanvändas. Svinnet minskas i varje skede av processen och i kläderna utnyttjar man råvaror som annars skulle brännas upp eller hamna på soptippen.

Företagets mål är att utveckla Finlands ekosystem för ansvarsfull textilproduktion, där material och kompetens cirkulerar.

Remeo multiplicerar återanvändningen av avfallsmaterian i byggindustrin och handeln

Miljövårdsföretaget Remeo investerade 35 miljoner euro i en återvinningscentral som utnyttjar artificiell intelligens och med vilken bland annat byggbranschens avfall återanvänds mer effektivt än förr.

Om avfallet som bildas inom byggbranschen och handeln ska kunna återanvändas måste materialet vara rent och av hög kvalitet. Med hjälp av maskininlärning dvs. artificiell intelligens kan Remeo sålla fram rena råvaror som kan användas av företagen och industrin.

Rester vill revolutionera textilråvarorna som används i industrin

Rester är Finlands första storskaliga anläggning för textilåtervinning.

Återvinningsanläggningen som finns i Pemar tar emot avlagda textilier från företag, till exempel från tvätterier, företag som tillverkar arbetskläder samt tillskärningsavfall från biflöden i industrin. Av avlagda textilier tillverkas returfiber som används av den inhemska textil- och byggbranschen. Textilierna används i många produkter, från kläder till möbler och luftfilter.

Durats mål är ett helt slutet kretslopp för plast

Durat tillverkar möbelmaterial som kan återvinnas helt samt tillverkar produkter av dem och köper tillbaka sina använda produkter. Företagets mål är att varje produkt som de tillverkar hålls i cirkulation och att inte en enda blir till avfall.

Produkterna som har tillverkats av avfallsplast svarar på framtidens krav, när till exempel avfallsavgifterna ökar och produkternas livscykel följs med allt noggrannare.

Touchpoint tillverkar sina arbetskläder för att återanvändas

Touchpoint tillverkar hållbara arbetskläder av återvunnet material och sköter om produkternas hela livscykel, från planering och tillverkning till återlämning och återvinning.

Återanvändningen av material beaktas redan när kläderna designas. Det arbetsplagg som är bäst att återvinna är så enkelt som möjligt – ju färre material och -blandningar plagget har, desto enklare är det att återvinna och utnyttja som ny råvara.

ZenRobotics robotar sorterar avfall effektivt

ZenRobotics är först i världen med att utnyttja artificiell intelligens i avfallshanteringen. Företaget tillverkar robotar som säkerställer kvaliteten hos det sorterade hushålls-, bygg- och industriavfallet med artificiell intelligens och annan identifieringsteknik.

Med artificiell intelligens kan avfall sorteras mer effektivt och värdefulla material kan bättre separeras från avfallsmassan. Dessutom förbättras människors arbetsförhållanden av automatiserad sortering.

Vad handlar det om?