Plock
Beräknad läsningstid 3 min

Data effektiviserar framtidens trafiksystem – branschen skapade rättvisa spelregler som stöd för serviceutvecklingen

När delandet av data mellan olika aktörer blir enklare kan man också på ett smidigare sätt bygga upp framtidens trafiksystem. Gemensamma spelregler stödjer utvecklingen av bättre tjänster för användare och företag. Arbetet grundar sig på Sitras regelbok för en rättvis dataekonomi.

Författare

Johanna Kippo

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Aktörer inom trafikbranschen tar i bruk en regelbok som de tillsammans har utarbetat och som är öppen för alla. Syftet med den är att utnyttja data för att sätta fart på serviceutvecklingen inom branschen, både inom godstransporter och persontrafiken.

Effektiva transportkedjor uppkommer inte utan data. Man kan på ett smidigare sätt bygga upp framtidens trafiksystem och förbättra trafiksystemens kompabilitet när man tack vare gemensamma spelregler enklare kan dela data och inte behöver komma överens om detta sinsemellan. Den nya regelboken grundar sig på Sitras regelbok för en rättvis dataekonomi.

Regelboken skapar en avtalsram för delande av data som gör det enklare att bygga upp förtroende inom trafikbranschen. Med hjälp av den kan organisationer och individer bättre behålla kontrollen över den data de delar och självständigt besluta om behörigheter.

I trafiksystemet ger trafikleder, fordon, serviceproducenter och användare en stor mängd data. När data med hjälp av den nya regelboken kan delas med lägre tröskel och i ett kompatibelt format kan man till exempel öka fordonens autonomi eller utveckla möjligheterna att köpa resekedjor från en enda applikation. Inom logistiken kan högklassig data i realtid implementeras som en del av trafikaktörernas egna system. Övergripande väginformation i realtid fungerar som ett stöd för precisionsplanering av transporter.

Effektiviseringen av rese- och transportkedjorna medför besparingar för företag och människor och minskar utsläppen.

”Vid en stor omvälvning behövs nya metoder för att trafikbranschen även i fortsättningen ska kunna erbjuda konkurrenskraftig service inom rese- och transportkedjorna samt till fullo stödja Finlands konkurrenskraft”, berättar Pertti Korhonen, verkställande direktör för Fintraffic.

140 organisationer deltar i trafikens dataekosystem som inleddes i januari 2021. Arbetet samordnas av Fintraffic.
Regelboken har utarbetats som ett samarbete inom branschen och den kommer att införas av aktörer inom trafikens dataekosystem. Ekosystemet är öppet för alla och dess grundande medlemmar utgörs av Finnair, Fintraffic, HRT, ITS Finland ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, VR, VTT och FLD Osuuskunta.

Sitra utvecklade en modell för rättvis dataekonomi inom IHAN-projektet åren 2018–2021. I projektet skapades grunden för en rättvis dataekonomi, där framgångsrika digitala tjänster baserar sig på förtroende och skapar värde för alla. Ett centralt verktyg som skapades inom projektet och som är riktat till företag är Regelboken för rättvis dataekonomi. Projektet slutfördes, men utvecklingsarbetet fortsätter som en av Sitras strategiska prioriteringar. Sitra vidareutvecklar fortfarande en regelbok som lämpar sig för alla branscher.

Läs mer om regelboken för trafikens dataekosystem på Fintraffics webbplats.

Vad handlar det om?