Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Data tehostaa tulevaisuuden liikennejärjestelmiä – ala loi reilut pelisäännöt palvelukehityksen tueksi

Tulevaisuuden liikennejärjestelmän rakentaminen sujuvoituu, kun datan jakaminen eri toimijoiden kesken helpottuu. Yhteiset pelisäännöt auttavat parempien palveluiden kehittämistä käyttäjille ja yrityksille. Työ pohjautuu Sitran reilun datatalouden sääntökirjaan.

Kirjoittaja

Johanna Kippo

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Liikennealan toimijat ottavat käyttöön kaikille avoimen yhdessä kehitetyn sääntökirjan, jonka tavoitteena on vauhdittaa alan palvelukehitystä dataa hyödyntämällä niin tavarakuljetuksissa kuin henkilöliikenteessä.

Tehokkaat kuljetusketjut eivät synny ilman dataa. Tulevaisuuden liikennejärjestelmän rakentaminen voi sujuvoitua ja liikenteen järjestelmien yhteentoimivuus kasvaa, kun datan jakaminen helpottuu yhteisten pelisääntöjen avulla eikä siitä tarvitse sopia kahdenvälisesti. Uusi sääntökirja perustuu Sitran reilun datatalouden sääntökirjaan.

Sääntökirja luo liikennealalle luottamuksen rakentamista helpottavan datan jakamisen sopimuskehyksen. Sen avulla organisaatiot ja yksilöt voivat paremmin säilyttää hallinnan jakamaansa dataan ja päättää itsenäisesti käyttöoikeuksista.

Liikennejärjestelmässä väylät, ajoneuvot, palveluntarjoajat ja käyttäjät tuottavat suuret määrät dataa. Kun dataa saadaan uuden sääntökirjan avulla jakoon matalammalla kynnyksellä ja yhteensopivassa muodossa, voidaan esimerkiksi ajoneuvojen autonomisuutta lisätä tai kehittää yhdestä sovelluksesta ostettavia matkaketjuratkaisuja. Logistiikassa reaaliaikaista ja laadukasta dataa voidaan kytkeä osaksi liikennetoimijoiden omia järjestelmiä. Kattava ajantasainen tietieto toimii kuljetusten täsmäsuunnittelun tukena.

Matka- ja kuljetusketjujen tehostuminen hyödyttää yrityksiä ja ihmisiä säästöinä ja vähentää päästöjä.

”Isossa murrostilanteessa tarvitaan uusia keinoja, jotta liikenneala voi jatkossakin tarjota kilpailukykyisiä palveluita matka- ja kuljetusketjuissa sekä tukea täysimääräisesti Suomen kilpailukykyä”, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Tammikuussa 2021 käynnistyneessä liikenteen dataekosysteemissä on mukana 140 organisaatiota. Työtä koordinoi Fintraffic.

Sääntökirja on toteutettu alan yhteistyönä ja sen ovat ottamassa käyttöön liikenteen dataekosysteemin toimijat. Ekosysteemi on avoin kaikille ja sen perustajajäseniä ovat Finnair, Fintraffic, HSL, ITS Finland Ry, LMJ, MaaS Global, Matkahuolto, Metsäteho, Valopilkku Taksi, VR, VTT ja FLD Osuuskunta.

Sitra kehitti reilun datatalouden mallia IHAN-projektissaan vuosina 2018–2021. Projektissa luotiin perustuksia reilulle datataloudelle, jossa menestyvät digitaaliset palvelut pohjautuvat luottamukseen ja tuottavat arvoa kaikille. Reilun datatalouden sääntökirja oli keskeinen projektissa tuotettu yrityksille suunnattu työkalu. Projekti päättyi, mutta kehitystyö jatkuu yhtenä Sitran strategisena kärkenä. Sitra jatkokehittää edelleen kaikille toimialoille sopivaa sääntökirjaa.

Lue lisää liikenteen dataekosysteemin sääntökirjasta Fintrafficin sivuilta

Mistä on kyse?