Kooste
Beräknad läsningstid 13 min

Här är de – 24 intressanta dataekonomiska lösningar från Finland

De nominerade lösningarna använder data för att hantera hållbarhetsfrågor, förbättra skolundervisningen, öka konsumenternas välfärd, modernisera industrin och jordbruket samt effektivisera transporterna.

Författarna

Emma-Leena Kemppainen

Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Tarmo Toikkanen

Ledande Expert, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Publicerad

Sitras första lista över de mest intressanta dataekonomilösningarna i Finland presenterar 24 olika dataekonomilösningar. 

Sitra vill med hjälp av listan uppmuntra finländska aktörer att utnyttja data för att utveckla nya typer av affärsverksamhet och tjänster som förbättrar vardagen. 

Sammanlagt 76 lösningar ansökte om att komma med på listan. En panel bestående av experter på dataekonomi valde ut ett urval av olika typer av banbrytande datalösningar. 

Kolla in lösningarna och historierna bakom dem i länkarna nedan. Lösningarna är kategoriserade efter om de är tjänster för konsumenter, tjänster för företag eller lösningar för datainfrastruktur. 

Alla lösningar som valts ut till listan

Biocode – beräknar och visualiserar livsmedelskedjans koldioxidavtryck 

Regelbok för dataekonomi – säkerställer att data delas på ett säkert sätt   

DigiOne – kopplar samman fragmenterade skolsystem och effektiviserar lärarnas arbete  

Eduten – datadrivna, skräddarsydda matematikövningar förbättrar inlärningsresultaten  

Geo E3:s Location Europe – sammanför nationella geospatiala, meteorologiska och statistiska data från olika länder på en enda plattform    

Finlands meteorologiska institut – satellitövervakning av koldioxidutsläpp och kolcykeln används för att utveckla ett mått för att spåra ländernas utsläppsminskningar   

IOXIO – tillhandahåller verktyg för att dela data för att skapa nya affärer  

Nationell pilotmiljö – företag och offentliga aktörer testar datadelning kostnadsfritt på Virtual Finland Testbed  

K-gruppens app K-Wellbeing – återför strukturerade och visualiserade shoppingdata till konsumenterna  

Ekosystem för transportdata – Fintraffic bidrar till transportutvecklingen   

Pålitlig medarbetare – arbetssökande och leverantörer möts mer effektivt i Vastuu Groups tjänst   

Materialisting – hjälper byggare att göra mer hållbara materialval  

Nordic Smart Government joint experiment – att etablera ett företag digitalt i ett annat land   

Port Activity-app – dela realtidsinformation om fartyg och hamnar med sjöfartsoperatörer  

Prifina-lösning – hantering av data om personlig hälsa och fysisk aktivitet i ett moln för persondata  

Privaons molntjänst – tillhandahåller en modell och verktyg för hantering av dataskydd  

SIX Mobile Machines-klustret – delar batteridata mellan batteritillverkare, användare och återvinnare  

S-gruppens My Shopping-app – returnerar strukturerade och visualiserade shoppingdata tillbaka till konsumenterna  

Suomisport – automatiserar klubbarnas och förbundens uppgifter och tillhandahåller information om sport   

Telia Crowd Insight – tillhandahåller data om folkrörelser som stöd för beslutsfattande   

Tritom data brokerage service – företag och forskningsorganisationer delar data på ett säkert och tillförlitligt sätt  

Utrikesministeriets projekt Virtual Finland – en digital serviceväg för importörer  

Vasa universitets Spacecasting-projekt – med hjälp av satellitdata kan man förutspå företags framgång eller bedöma deras hållbarhet    

Smart fabriksmodell – Konecranes, Danfoss och Fastems försök inom tillverkningsindustrin bevisar fördelarna med datadelning 

Tjänster för konsumenter 

Pålitlig medarbetare – Effektivisera jobbsökningen genom att låta anställda dela sin information med rekryterare på några sekunder

Pålitlig medarberate -tjänsten, som utvecklats av Vastuu Group, gör det möjligt för arbetssökande att enkelt och säkert dela sin information mellan olika register, utbildnings- och jobbsökningstjänster. 

Tjänsten gör det lättare för arbetssökande och arbetsförmedlare att hitta varandra. Samtidigt byggs ett nätverk mellan arbetssökande, arbetsförmedlingar, arbetsgivare och utbildningsanordnare, där alla parter drar nytta av informationsutbytet. Det är upp till den arbetssökande att bestämma vilken information tjänsten får om honom eller henne och till vem den kan vidarebefordras. 

Lösningen underlättar jobbsökning och kompetensutveckling och sammanför arbetssökande och arbetsgivare, arbetsförmedlingar och utbildningsanordnare. 

Eduten – Artificiell intelligens som hjälper dig att studera matematik 

Lärare har begränsat med tid för att ge varje elev individuella utmaningar. En forskningsbaserad AI-berikad utbildningsplattform håller eleverna på rätt utmaning och förbättrar inlärningsresultaten. 

Eduten-plattformen bygger på ViLLE-miljön som utvecklats vid Åbo universitet, som är bekant för finska skolbarn och nu erbjuds till elever runt om i världen. Förnuftig och etisk användning av AI förbättrar inlärningen, i linje med finska dataskyddsstandarder. 

Suomisport – En gemensam plattform för att underlätta vardagen för idrottsföreningar

Finländska idrottsföreningar drivs huvudsakligen av frivilliga. År 2015 hoppades förbunden och föreningarna att Olympiska kommittén skulle underlätta deras administrativa börda. Tjänsten Suomisport skapades för att underlätta vardagen för idrottsgemenskapen, så att det skulle bli mindre administration och mer tid att röra på sig. Via plattformen kan förbunden och klubbarna sköta sin verksamhet, utveckla klubbverksamheten och tillhandahålla information för att stödja forskning och elitidrott. 

Genom att använda plattformen säkerställs att idrottarnas personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddslagstiftningen, inte på papper vid sidlinjen och i excelark. Samtidigt kommer det att generera ny information om idrott. 

Prifina – Fånga dina data från välbefinnandeappar till datamolnet

I många välbefinnandeappar stannar användarens personuppgifter kvar hos app- eller programvaruföretaget. Prifina erbjuder en mer rättvis lösning, där människor hanterar sina hälso- och träningsdata, till exempel genom sina egna datamoln. 

Lösningen syftar till att uppmuntra välfärdsföretag att utveckla nya tjänster från individers data som fungerar säkert i användarnas datamoln. Lösningen utökar konsumenternas valmöjligheter genom att lansera en finsk applikation på marknaden där data som samlats in från välbefinnandeapplikationer inte lagras av applikationsleverantören. 

Shoppingdata – Kunderna har tillgång till shoppingdata som samlas in av livsmedelsbutikernas lojalitetsprogram 

Livsmedelsbutiker och specialbutiker samlar in en enorm mängd data om sina kunder genom sina lojalitetsprogram. Finlands största dagligvarukedjor, K- och S-gruppen, ger tillbaka data till sina kunder i bearbetad form. 

Kunderna kan använda uppgifterna om de vill, till exempel för att granska sina konsumtionsvanor eller för att välja hälsosammare eller mer hållbara produkter. Att förse kunder med shoppingdata som bearbetats på detta sätt kan ses som en banbrytande aktivitet. 

Tjänster för företag

Rymddata – Satellitdata ger insikter i realtid om atmosfärens och miljöns tillstånd

Analys av satellitdata ger objektiva mätningar av tillståndet i atmosfären, naturen och den byggda miljön, i nära realtid. 

Finland har världsledande expertis vid Sodankylä National Satellite Data Centre när det gäller att utnyttja data som samlats in av både kommersiella och offentligt finansierade satelliter för nya användningsområden. Genom att kombinera olika datakällor kan tillförlitliga modeller byggas, till exempel för att mäta koldioxidutsläpp eller förutsäga företags framgångar, vilket Vasa universitet gör. 

Telia Crowd Insight – Information om hur folkmassor rör sig underlättar beslutsfattande 

Var ska man sätta upp ett café? Hur många människor går vart? Statistik som redan är ett år gammal kan vara föråldrad för många entreprenörer. Istället kan data från en mobiloperatör ge tillförlitlig och aktuell information om hur folkmassor rör sig. 

Mobiloperatörerna har en enorm mängd data om hur människor rör sig. Telias tjänst Crowd Insight är ett exempel på hur anonymiserade data om människoflöden har paketerats till en efterfrågad dataprodukt. 

App för hamnverksamhet – Delad information för att effektivisera sjötransporter och bidra till minskade utsläpp 

En app som utvecklats vid Satakunta University of Applied Sciences gör hamnverksamheten mer effektiv. Med appen vet alla i hamnen och ombord vilken kaj fartyget anländer till, vid vilken tidpunkt, vilken typ av kranar eller andra maskiner som behövs för lossning eller lastning. Appen, som redan används av mer än 20 hamnar, syftar också till att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten. 

Genom att dela data mellan sjötransportoperatörer kan hamnarna fungera smidigare och mer effektivt. Optimering av sjötransporter kommer också att minska utsläppen från sjötransporter. 

Materialisting – Information om byggmaterialens hela livscykel för att hjälpa till att göra hållbara val 

Byggbranschen står för en betydande andel av växthusgasutsläppen och avfallet i världen.  Materialisting är en plattformstjänst för byggproffs baserad i Joensuu, Finland, som hjälper dem att jämföra byggmaterialens klimat- och miljöpåverkan. 

Tjänster för grön omställning är viktiga för byggbranschen. Tjänster som syftar till att förbättra tillgången till och förståelsen av miljödata om byggmaterial kommer att bidra till den förändring som den reformerade lagstiftningen också syftar till. 

Privaon – Teknik hjälper företag att anpassa sig till regleringar 

Antalet regleringar av digital teknik och digitala tjänster ökar. Privaon erbjuder en så kallad ”regtech”-lösning, utformad för att hjälpa organisationer att följa reglerna genom ett system som utvecklats av Privaon. 

I framtiden, när regleringen fortsätter att utvecklas, kan behovet av sådana lösningar öka eftersom de hjälper företag och organisationer att bedriva sin verksamhet på ett sätt som överensstämmer med lagstiftningen. 

Biocode – Ett enklare sätt för livsmedelsföretag att beräkna och rapportera sitt koldioxidavtryck 

Det nya direktivet om hållbarhetsrapportering kommer att kräva att företag bland annat rapporterar om utsläppen från sina aktiviteter och värdekedjor i sina finansiella rapporter. Att beräkna växthusgasutsläpp genom rapportering har varit särskilt krävande för små aktörer. 

Biocode är en koldioxidavtrycksberäknare för livsmedelsföretag, producenter och jordbrukare som mäter och rapporterar koldioxidavtrycket i livsmedelskedjan. Den underlättar beräkningen av koldioxidavtrycket för en produkt under hela dess livscykel. 

Denna typ av kalkylator utvecklas också av andra aktörer, ofta för deras egna leverantörsnätverk. Biocode erbjuder en liknande lösning till fler människor. 

GeoE3-plattformen, Location Europe – Berikade rumsliga data från hela Europa för företag 

Plattformen, som utvecklats för företag och offentliga myndigheter, sammanför meteorologiska, statistiska och geospatiala data från olika europeiska länder. Aktuell, tillförlitlig och lättkombinerad information behövs för att lösa komplexa problem. 

Att kombinera och berika data från olika institutioner kommer att möjliggöra ett brett utbud av lösningar över sektorer och gränser för att främja den gröna omställningen. 

Lösningar för infrastruktur

Smart fabrik – En prototyp av en smart fabrik för tillverkningsindustrin, där enheter från olika tillverkare överför data till varandra 

En modern fabrik har utrustning från många tillverkare som bör fungera sömlöst tillsammans. I den smarta fabriksmodellen kommunicerar enheterna med varandra enligt en europeisk standard som förvaltas av VTT, vilket underlättar fabriksproduktionen och utvecklingsarbetet hos enskilda tillverkare. 

I ett försök som leddes av DIMECC i Tammerfors kommunicerade enheter från Danfoss, Konecranes och Fastems framgångsrikt med varandra. Vägen har öppnats för montering av framtidens smarta fabriker och för tillverkarna av de komponenter som kommer att användas i dem. 

Regelbok och ekosystem för transportdata – smidigare transporter för alla genom att dela data enligt gemensamma regler 

I Finland har transportoperatörer bildat ett gemensamt dataekosystem, ett nätverk av partners som delar data. Trafiken blir smidigare genom att man kombinerar olika typer av data från olika aktörer, men samarbetet kräver gemensamma spelregler. Modellen med en regelbok för dataekonomi har använts för att skapa gemensamma spelregler för trafiken och även för andra branscher.  

Betydelsen av dataekosystemet kommer att öka i och med att EU:s dataområden, dvs. dataområden för datadelning, blir färdiga. Det är därför värdefullt för företag att förstå hur de kan engagera sig i dessa samarbetsmodeller. 

IOXIO och DataSpace Europe – Färdiga lösningar för att hjälpa små och medelstora företag in i dataekonomin 

Delade data är ett råmaterial som ännu inte används i någon större utsträckning i företagens produktutveckling, för att effektivisera offentliga tjänster för användarna eller för nya innovationer. 

IOXIOs lösning bygger upp ett tillförlitligt datalager för datadelning som kan användas inom en specifik bransch och branschöverskridande. DataSpace Europes Tritom-datamäklartjänster säkerställer att data från aktörer av alla storlekar flyttas och används på ett överenskommet och tillförlitligt sätt i datarummet. 

Sådana lösningar underlättar delning och överföring av data mellan flera aktörer, enligt gemensamma regler. 

Nationell försöksmiljö – En kostnadsfri miljö för att testa datadelning 

Den nationella experimentmiljön är en offentligt finansierad plattform för att skapa och testa samarbetsnätverk för datadelning. Plattformen har testat experiment som ett datadelningsexperiment, digitala företagsstarter i andra nordiska länder och underlättande av invandring. 

Pilotmiljön, som tillhandahålls av den offentliga sektorn, gör det möjligt för företag och organisationer att testa användningsfall för datadelning kostnadsfritt och med en låg tröskel. 

I artikeln beskrivs hur plattformen för den nationella experimentmiljön fungerar och de pilotprojekt som har genomförts med hjälp av den. Dessa har inkluderat försök med att starta ett företag i ett annat nordiskt land, en digital serviceväg för en importör och delning av batteridata. 

DigiOne – Plattform utvecklad i Finland för att koppla samman fragmenterade skolsystem 

Inom utbildningssektorn finns det många system där information kan fastna. Att manuellt flytta data från en plats till en annan tar tid från undervisning och planering. 

DigiOne-plattformen är utformad för att sammanföra information, system och tjänster som används av lärare, elever, rektorer, vårdgivare och skoladministratörer i grund- och gymnasieskolor, samt att tillhandahålla ett inhemskt alternativ till samarbetsnätverk för utbildning. 

Vad handlar det om?