Plock
Beräknad läsningstid 2 min

Hur man informerar medborgarna om användning av AI – gemensamma spelregler under arbete

I projektet Transparent AI för medborgarna skapar man offentliga rekommendationer för hur man bör informera medborgarna om användning av AI och data som innehåller personuppgifter inom den offentliga sektorn. Projektet leds av Esbo och Helsingfors.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

I projektet utreds metoder för att förenhetliga transparensen i användningen av artificiell intelligens inom den offentliga sektorn och kommunikationen till medborgarna. Inom projektet skapas en gemensam modell för medborgarinformation om artificiell intelligens för städernas och statsförvaltningens organisationer.

AI-system och algoritmiskt beslutsfattande används allt mer inom den offentliga förvaltningen för att betjäna medborgarna i olika livssituationer. I etisk användning av artificiell intelligens är det centralt att säkerställa att medborgarna har en tillräcklig förståelse för hur automatiskt beslutsfattande och algoritmiska system används. Transparens och bättre information om behandling av data som innehåller personuppgifter och algoritmiskt beslutsfattande är ett behov som uppmärksammats även internationellt. Syftet med projektet är att stärka förtroendet mellan medborgarna, städerna och andra aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Den gemensamma praxis som tas fram inom projektet möjliggör en enhetlig kommunikation och underlättar medborgarnas förståelse för användning av AI i Finland och utomlands.

Projektet ”Transparent AI för medborgarna” är en del av Sitras IHAN-projekt för en rättvis dataekonomi. Sitra stödjer städernas utvecklingsarbete inom projektet. Projektet slutförs i november 2019 och genomförs av Esbo och Helsingfors samt FPA, Justitieministeriet och Saidot. Resultaten kommer att publiceras under Creative Commons-licens.

Läs mer: meddelande av Esbo stad.

Vad handlar det om?