Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

Kuinka viestiä kansalaisille tekoälyn käytöstä – yhteiset pelisäännöt työn alla

Espoon ja Helsingin kaupungin luotsaamassa yhteistyöhankkeessa laaditaan suositukset siitä, miten kansalaisille tulisi viestiä tekoälyn ja henkilötietoa sisältävän tietoaineiston käytöstä julkisella sektorilla.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Hankkeessa tutkitaan tapoja yhdenmukaistaa julkisella sektorilla hyödynnetyn tekoälyn läpinäkyvyys ja viestintä kansalaisille. Hankkeessa luodaan tekoälyn kansalaistiedottamiseen yhteinen malli kaupunkien ja valtionhallinnon organisaatioille.

Tekoälyjärjestelmiä ja algoritmista päätöksentekoa hyödynnetään kasvavassa määrin julkishallinnossa kansalaisten palvelemiseen eri elämäntilanteissa. Tekoälyn eettisessä hyödyntämisessä on keskeistä varmistaa kansalaisille riittävä ymmärrys siitä, kuinka automaattista päätöksentekoa ja algoritmisia järjestelmiä hyödynnetään. Läpinäkyvyys ja tiedotuksen parantaminen henkilötietoa sisältävän datan käsittelyssä ja algoritmisessa päätöksenteossa ovat myös kansainvälisesti tunnistettu tarve. Projektilla halutaan edistää kansalaisten, kaupunkien ja muiden julkishallinnon toimijoiden välistä luottamusta.

Projektin tuottamat yhteiset käytännöt mahdollistavat jatkossa yhteismitallisen viestinnän ja helpottavat kansalaisten näkökulmasta tekoälyn käytön ymmärtämistä Suomessa ja ulkomailla.

Tekoäly läpinäkyväksi kansalaisille -hanke on osa Sitran reilun datatalouden IHAN-projektia. Sitra tukee hankkeessa kaupunkien kehitystyötä. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä, jossa ovat mukana Espoon ja Helsingin kaupungit sekä Kela, oikeusministeriö ja Saidot. Hanke päättyy vuoden 2019 loppupuolella ja tuotokset julkaistaan Creative Commons -lisensseillä.

Lue lisää Espoon kaupungin tiedotteesta.

Mistä on kyse?