artiklar
Beräknad läsningstid 5 min

Ihan.fi – vanliga frågor

Ihan.fi är en utvecklingsplattform för rättvisa digitala tjänster. Vanliga frågor om rättvis dataekonomi och webbplatsen Ihan.fi har sammanställts under IHAN-projektet, bland annat i samband med att webbplatsen lanserades 11.6.2020.

Publicerad

Om du har en fråga som du inte hittar svar på här, kontakta oss per e-post. Vi hjälper dig gärna!

Allmänt

1. Vad är dataekonomi? Och vad är rättvis dataekonomi?

Dataekonomi är ett delområde av ekonomin, där affärsmodellen är baserad på olika typer av utnyttjande och användning av data. Rättvis datekonomi är ett delområde i ekonomin som fokuserar på att skapa databaserade tjänster och produkter på ett etiskt sätt. Rättvisa innebär att individernas datarättigheter skyddas och att behoven hos alla intressentgrupper beaktas.

2. Vad är Ihan.fi?

Ihan.fi är en testbädd och verktygslåda för att skapa tjänster som stämmer överens med rättvis dataekonomi. Praktiska verktyg och applikationsmallar inom rättvis dataekonomi sammanställdes på webbplatsen ihan.fi, som stödjer tjänsteutveckling som en service över samma disk.

3. Varför har Ihan.fi skapats?

Sitra har till uppgift att bygga upp ett Finland som är framgångsrikt i framtiden. Enligt Sitra-lagen har Sitra ”som mål att främja en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt i ekonomin samt internationell konkurrensförmåga och internationellt samarbete”.

Bättre dataanvändning och en ny datamarknad accelererar tillväxten. Sitra har en roll som en neutral aktör mellan lagstiftningsarbetet och företagsfältet. I egenskap av en offentlig aktör är alla våra publikationer i regel öppna och tillgängliga för alla.

4. För vem är webbplatsen avsedd?

Webbplatsen är avsedd för alla organisationer och individer som är intresserade av dataekonomi.

Ihan.fi och testbädden

5. Vad kan jag göra på webbplatsen?

Till en början kan användarna granska verktyg inom rättvis dataekonomi, bland annat förstandarder för datautbyte och regelboken samt demonstrationer av appar som utvecklats i enlighet med modellen för rättvis dataekonomi. I ett senare skede, när identifieringen öppnas för alla, kan tjänsteutvecklare logga in i utvecklingsmiljön och testa att skapa riktiga tjänster inom en rättvis dataekonomi i testbädden med hjälp av färdiga tekniska komponenter samt importera egna dataset som andra kan utnyttja vid tjänsteutveckling.

6. När kan jag komma med? 

Du kan gå med i gemenskapen genom att beställa vårt nyhetsbrev. Om du har ett färdigt pilotprojekt inom affärsverksamhet som gäller datautbyte och återanvändning av data, kan du kontakta oss per e-post. I regel erbjuder vi testbädden och stöd utan kostnad. I detta skede finansierar vi inte nya pilotprojekt.

7. Var får jag information om att webbplatsen öppnas upp för alla?

Vi arrangerar ett evenemang kring öppnandet av webbplatsen senare i år. Följ hur webbplatsen utvecklas på adressen ihan.fi. Du får mer information om projektet på Sitras webbplats.

8. Är testbädden endast avsedd för finländska organisationer?

Testbädden är avsedd för internationellt bruk. Lösningarna i testbädden är teckenoberoende.

Utbyggnaden av testbädden säkerställs genom ett öppet samarbete, smidiga försök, ett starkt gemenskapsstöd och i startskedet med finansiering från Sitra. Vid utvecklingen utnyttjas välbeprövade, skalbara tekniker och processer.

9. Hur tryggas integritetsskyddet för företag som testar testbädden?

I detta skede av projektet är testbädden en sluten miljö. Testarnas integritetsskydd beaktas i arkitekturen, och revisioner planeras för utvecklingsfaserna. När testbädden öppnas, fastställer testbäddens regelbok spelreglerna för ekosystemet.

10. Hur säkerställs det att standardiseringen av produktifiering av data avancerar på EU-nivå?

Standardiseringen drivs framåt av en motiverad gemenskap och lyckade praktiska genomföranden inom både den privata och den offentliga sektorn.

11. Hur löser man den semantiska kompatibiliteten för data i testbädden? Är detta en del av harmoniseringen?

Centrala element i lösningen är sammankopplade digitala identiteter och dataprodukter. Dessa specificeras med hjälp av internationella standarder. Testbädden har en OpenAPI- och JSON-LD-baserad ordlista och ontologi. Med hjälp av dessa är det möjligt att skapa en branschvis och företagsvis ontologi. Detta möjliggör även lösningar för datautbud. Separat dataharmonisering behövs inte.

12. Baseras alla dataset på JSON-LD-specifikationen?

I detta skede av standardiseringsutvecklingen är dataprodukterna baserade på OpenAPI-standarden och JSON-LD-specifikationen, vilka möjliggör ett innehållsbaserat, strukturerat datautbyte.

13. Vårt företag bygger upp ett ekosystem med aktörer, där slutanvändarna hanterar dataanvändningen. Kan vi använda testbädden och dess standarder?

Syftet med testbädden är att stödja uppkomsten av nya ekosystem genom att tillhandahålla verktyg och dokumentation fritt för alla. Om man vill verka i den egentliga testbädden, måste man åta sig att följa handlingsreglerna där.

SisuID

14. Används OpenID Connect för autentisering?

SisuID stödjer OpenID Connect- och SAML 2.0-integrationsstandarderna, men av dessa rekommenderas OpenID Connect för SisuID-identifiering i tjänsten.

15. Vilka är lösningens databasteknik och arkitektur?

SisuID använder relationsdatabaser. Den nuvarande versionen använder en MySQL-databas på en AWS-plattform.

Välbefinnandeapp

16. Vilken AI-lösning använder demonstrationsappen?

Vid utvecklingen av motsvarande applikationer är sådana beslut val som tjänsteutvecklarna gjort.

17. Vem betalar för data som används i välbefinnandeappen?

Demonstrationsappen använder antingen öppna data eller genererade demonstrationsdata. I framtiden fastställs priset på data som apparna använder på datamarknaden.

18. Vilken hanteringsmodell används för data i demonstrationsappen?

Applikationen använder demonstrationsdata. I framtiden beror hanteringsmodellen på vilket ekosystem man verkar i.

 

Vad handlar det om?