Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 6 min

Ihan.fi – usein kysytyt kysymykset

Ihan.fi on reilujen digipalvelujen kehittämisalusta. Reiluun datatalouteen ja Ihan.fi-sivustoon liittyviä yleisimpiä kysymyksiä on koottu yhteen IHAN-projektin aikana.

Julkaistu

Jos sinulla on kysymys, johon et löydä täältä vastausta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse. Autamme mielellämme!

Reilu datatalous ja IHAN-projekti

1. Mitä on datatalous? Entä reilu datatalous? Mikä on IHAN-projekti?
Datatalous on talouden osa-alue, jossa liiketoimintamalli perustuu ​tiedon hyödyntämiseen ja käyttöön eri tavoin. Reilu datatalous ​on talouden osa-alue, joka keskittyy luomaan palveluja ja dataan perustuvia tuotteita eettisesti. Reiluus tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeuksia suojellaan ja kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon, ja tätä Sitran IHAN-projekti pyrkii tukemaan.

2. Mitkä ovat IHAN-projektin ja Gaia-X-hankkeen yhtäläisyydet?
Gaia-X-projekti pyrkii luomaan eurooppalaista datainfrastruktuuria: yhdistettyä ja turvallista ratkaisua, joka tukee digitaalista riippumattomuutta ja innovaatioita. IHAN projektina mahdollistaa datasuvereniteettiin perustuvien palveluiden kehityksen, ja jakaa siten Gaia-X:n tavoitteet.

Ihan.fi ja kokeilualusta

3. Mikä on ihan.fi?
Ihan.fi on kokeilualusta ja työkalupakki reilun datatalouden mukaisten palvelujen rakentamiseen. Reilun datatalouden käytännön työkalut ja mallisovellukset kootaan yhteen paikkaan Ihan.fi-sivustolle, joka tukee palvelukehitystä yhden luukun -periaatteella.

4. Miksi ihan.fi on rakennettu? 

Sitran tehtävänä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Sitra-lain mukaan ”Sitran tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.”

Datan parempi käyttö ja nousevat datamarkkinat kiihdyttävät kasvua. Sitralla on rooli neutraalina toimijana lainsäädäntötyön ja yrityskentän välissä. Julkisena toimijana lähtökohtaisesti kaikki julkaisumme ovat avoimia ja kaikkien saatavissa.

5. Kenelle sivusto on tarkoitettu?
Sivusto on tarkoitettu kaikille datataloudesta kiinnostuneille organisaatioille ja yksilöille.

6. Mitä voin tehdä sivustolla?
Alkuvaiheessa sivustolla voi tarkastella reilun datatalouden työkaluja, muun muassa datan vaihdannan esistandardeja ja sääntökirjaa sekä reilun datatalouden mallin mukaisesti rakennettujen sovellusten demoja. Myöhemmässä vaiheessa tunnistautumisen avauduttua kaikille palvelukehittäjät pääsevät kirjautumaan kehitysympäristöön ja voivat testata kokeilualustalla oikeiden reilun datatalouden palveluiden rakentamista valmiiden teknisten komponenttien avulla sekä tuoda alustalle omia datasettejään muiden hyödynnettäviksi palvelukehityksessä.

7. Miten voin päästä mukaan?
Voit liittyä yhteisöön tilaamalla uutiskirjeemme. Jos sinulla on tarjota jo valmis datan vaihtoon ja uudelleenkäyttöön liittyvä liiketoimintapilotti, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse. Lähtökohtaisesti tarjoamme kokeilualustan ja teknisen tuen maksutta. Emme tässä vaiheessa rahoita uusia pilotteja.

8. Mistä saan tiedon sivuston avaamisesta kaikille?
Järjestämme sivuston kehittymisestä tapahtumia vuoden 2021 aikana. Seuraa sivuston kehittymistä osoitteessa ihan.fi. Lisätietoa hankkeesta saat Sitran sivuilta.

9. Onko kokeilualusta tarkoitettu ainoastaan suomalaisten organisaatioiden käyttöön?

Kokeilualusta on tarkoitettu kansainväliseen käyttöön. Kokeilualustan ratkaisut ovat merkistöistä riippumattomia.

Kokeilualustan laajeneminen varmistetaan avoimella yhteistyöllä, ketterillä kokeiluilla, vahvan yhteisön tuella ja alkuvaiheessa Sitran rahoituksella. Kehitystyössä hyödynnetään hyväksi havaittuja ja skaalautuvia teknologioita ja menettelytapoja.

10. Miten varmistetaan kokeilualustaa testaavien yritysten yksityisyydensuoja?
Tässä vaiheessa projektia kokeilualusta on suljettu ympäristö. Testaajien yksityisyydensuoja huomioidaan arkkitehtuurissa ja kehitysvaiheisiin suunnitellaan auditoinnit. Kun kokeilualusta avataan, testialustan sääntökirja määrittelee pelisäännöt ekosysteemissä toimimiselle.

11. Miten varmistetaan, että datan tuotteistamisen standardisointi etenee EU-tasolla?
Standardisointia edistävät motivoitunut yhteisö ja onnistuneet käytännön toteutusprojektit sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

12. Miten ratkaistaan tiedon semanttinen yhteentoimivuus kokeilualustalla? Onko tämä osa harmonisointia?
Ratkaisun keskeisiä elementtejä ovat yhteenliitetyt digitaaliset identiteetit ja datatuotteet. Nämä määritellään käyttämällä kansainvälisiä standardeja. Kokeilualustalla on OpenAPI- ja JSON-LD-pohjainen sanasto ja ontologia. Näiden avulla voit toteuttaa toimialakohtaisen ja yrityskohtaisen ontologian. Tämä mahdollistaa myös datan tarjonnan ratkaisut. Erillistä datan harmonisointia ei tarvita.

13. Perustuvatko kaikki datasetit JSON-LD-spesifikaatioon?
Tässä standardisoinnin kehittämisen vaiheessa datatuotteet perustuvat OpenAPI-standardiin ja JSON-LD-spesifikaatioon, jotka mahdollistavat sisältöpohjaisen rakenteisen datan vaihdannan.

14. Onko datan jakaminen kokeilualustalla kertaluonteista vai liittyykö siihen pidempiaikainen suostumuksen hallinta?
IHAN-kokeilualustaan on suunnitteilla useita suostumuksenhallinnan tasoja. Datatuotteiden osalta mekanismi voi olla yksikön itsensä antama lupa, tai jokin automaattinen mekanismi. Tutkimme parhaillaan erilaisia käyttötapauksia.

15. Yrityksemme rakentaa toimijoiden ekosysteemiä, jossa datan käytön hallinta on loppukäyttäjillä. Voimmeko käyttää kokeilualustaa ja sen standardeja?
Kokeilualustan tavoitteena on tukea uusien ekosysteemien syntymistä tarjoamalla työkaluja ja dokumentaatiota vapaasti kaikille. Mikäli haluaa toimia varsinaisella kokeilualustalla, tulee sitoutua siellä oleviin toimintasääntöihin.

16. Onko kokeilualustan mahdollista toimia datan yhteensopivuuden testiympäristönä EU:n uuden Green Deal -aloitteen puitteissa?
Ihan.fi-kokeilualusta on avoin kaikille projekteille ja piloteille, jotka kehittävät palveluja datasuvereniteetin periaatteiden mukaisesti.

17. Sisältyykö kokeilualustaan MyData-operaattoreita?
IHAN-kokeilualustaan ei sisälly MyData-operaattoreita tai muita välittäjiä. Kokeilualustalle ovat tervetulleita myös operaattoreihin perustuvia palveluja testaavat pilottiprojektit.

18. Sisältyykö kokeilualustaan standardoitujen datatuotteiden hinnoittelu?
IHAN-kokeilualusta on tarkoitettu kokeiluihin ja testaukseen, eikä siten mahdollista kaupallista toimintaa. Kokeilualustaan sisältyy maksuliikenteen testauksen kyvykkyys, jotta palvelunkehittäjä voi nähdä miten se voi toimia tuotannossa, mutta oikeita transaktioita ei tapahdu.

SisuID

19. Käytetäänkö autentikoinnissa OpenID Connectia?
SisuID tukee OpenID Connect- ja SAML 2.0 -integraatiostandardeja, mutta niistä OpenID Connect on suositeltava ratkaisu SisuID-tunnistautumiseen asiointipalvelussa.

20. Mitkä ovat ratkaisun tietokantateknologia ja arkkitehtuuri?
SisuID käyttää relaatiotietokantoja. Nykyinen versio käyttää MySQL-kantaa AWS-alustalla.

21. Voiko SISU ID:seen lisätä enemmän yrityksiä kuin esityksessä mainitut kaksi?
SISU ID on yksilöille suunnattu luotettu identiteettiratkaisu. Sen avulla yksilö voidaan linkittää organisaatioon, joka käyttää SISU ID:tä autentikaatiomenetelmänä datan jakamisen ratkaisuissaan. SISU ID:seen voi siis liittää useita organisaatioita.

Hyvinvointisovellus (Sneak peek -esitys 11.6.2020)

22. Mitä keinoälyratkaisua demosovellus käyttää?
Vastaavanlaisten sovellusten kehitystyössä tällaiset päätökset ovat palvelunkehittäjien valintoja.

23. Kuka maksaa hyvinvointisovelluksessa käytettävästä datasta?
Demosovellus käyttää joko avointa dataa tai generoitua demodataa. Tulevaisuudessa sovellusten käyttämän datan hinta määrittyy datamarkkinoilla.

24. Mikä on demosovelluksessa käytettävän datan hallintamalli?
Sovellus käyttää demodataa. Tulevaisuudessa hallintamalli riippuu siitä, millaisessa ekosysteemissä toimitaan.

Veron ja Patentti – ja rekisterihallituksen yhteinen kokeiluFast Track to Finland (Sneak peek 2 -esitys 20.10.2020)

25. Miksi Vero valitsi kokeiluun juuri tämän prosessin?
Nykyiset manuaaliset paperiprosessit yrityksen perustamiseksi ovat hitaita, tehottomia sekä asiakaskokemukseltaan luotaantyöntäviä, erityisesti kun kysymyksessä on ulkomaalainen henkilö. Tällä kokeilulla Vero osoitti, että sen ekosysteemillä olisi täydet valmiudet virtaviivaistaa prosessit, mahdollistaen samalla datan liikkumisen luotettavasti eri osapuolten välillä.

26. Digitalisoiko Vero hankkeessa olemassaolevan prosessin vai muotoilitteko prosessin kokonaan uusiksi?
Verohallinnon kehitysprojekteissa on käytetty eri tyyppisiä menetelmiä olemassa olevien systeemien ja prosessien päivittämiseksi, mutta selvästi suurimmat projektit on toteutettu ns. greenfield-projekteina, joista paras ja massiivisin esimerkki on kokonaisvaltaisen verotusohjelmiston (GenTax) luominen, jossa yhdellä uudella järjestelmällä korvattiin yli 70 erillistä verotusohjelmistoa. Tämä taas mahdollisti veronmaksajille suunnattujen palvelujen laajamittaisen uudistamisen, kuten esim. OmaVero-palvelun kehittämisen.

Mistä on kyse?