Plock
Beräknad läsningstid 2 min

Välfärdsdata som hjälp för ett konditionsprojekt för beväringar

Motions- och välfärdsdata om beväringar och reserven utnyttjas i Försvarsmaktens, Suuntos och Tietos pilotprojekt som är en del av Sitras IHAN-projekt för en rättvis dataekonomi.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Beväringarnas fysiska kondition har försämrats under den senaste tiden. Detta är en betydande samhällelig utmaning både med tanke på försvaret och individen.

Försvarsmakten, Tieto och Suunto har som mål att svara mot denna utmaning genom att erbjuda beväringar som gör sin militärtjänst mätningsdata om motion och välbefinnande samt samtidigt individen möjligheten att själv följa och utveckla sin kondition. Inom projektet samlas in och används data som individerna själva mäter samt data som gäller välbefinnande och beteende.

En dataplattform som tas fram i projektet erbjuder en trygg omgivning för insamling av data som påverkar beväringens prestation. Utbyte av information med Försvarsmakten utgår från ett tillstånd som beväringen ger – ingen observeras i smyg, och beväringen kan be att den data som samlats in om honom eller henne ska raderas. Det är frivilligt att delta i pilotprojektet.

Modellen för beviljande av tillstånd och utnyttjande av välfärdsdata som utvecklas i projektet kan tillämpas i många olika områden, såsom inom hälsovården, arbetshälsan och i grundskolan.

”Försvarsmaktens projekt visar att det finns ett behov av en rättvis dataekonomi i samhällets alla sektorer. Vi ser framemot med intresse på resultaten och önskar att pilotprojektet i framtiden ska utvidgas för att bli en del av alla beväringars utbildning”, konstaterar Markus Kalliola från Sitra.

Samarbetsprojektet är ett av Sitras IHAN-pilotprojekt inom rättvis dataekonomi. Försvarsmaktens, Suuntos och Tietos pilotprojekt startade våren 2019 och fortsätter i cirka ett år.

Läs mer: Försvarsmaktens meddelande (25.6.2019) och Ruotuväkis nätsida (på finska 10.1.2020).

Vad handlar det om?