Kommentar
Beräknad läsningstid 4 min

Behöver du en förändring i dina sociala medier? Dessa 4 saker kommer att förändras

Nu kan du styra vilket innehåll som visas på din mobilskärm. EU:s digitala agenda ger oss äntligen verktygen för att kontrollera vårt eget internet.

Författarna

Rosa-Maria Mäkelä

Expert, Digital makt och demokrati

Tarmo Toikkanen

Ledande Expert, Konkurrenskraft genom data

Publicerad

Europeiska unionens rättsakt om digitala tjänster (DSA) träder i kraft lördagen den 17 februari 2024, med målet att göra onlinemiljöer säkrare. Syftet är att säkerställa att digitala tjänster tar ansvar för det innehåll som de överför, lagrar eller distribuerar. 

Den nya lagstiftningen kommer att säkerställa att demokratiska värden, såsom individuella rättigheter, respekteras bättre i informationsmiljön. 

Mediejättarna tar inte hänsyn till hur bra innehållet är för oss. Algoritmer kan till exempel leda människor djupare och djupare in i konspirationsteorier eller innehåll som förvärrar psykiska problem. Spridningen av felaktig information har till och med bedömts vara det största samhällshotet i vår tid (World Economic Forum, 2024), och rädslan för målningar och trakasserier på nätet har minskat yttrandefriheten även i Finland. 

I framtiden måste plattformarna garantera användarnas säkerhet och bekämpa sociala risker såsom spridning av felaktig information och informationsstörning. Förordningen skyddar också individers rättigheter, särskilt barns, på plattformar. I framtiden kommer innehållsleverantörer att ha rättigheter över sitt innehåll och plattformar kommer inte att kunna godtyckligt moderera användarkonton.

Vad innebär dessa förändringar för var och en av oss? Här är 4 saker som kommer att bli annorlunda. 

1. Du styr din algoritm för stora tjänster

Du kommer att kunna ställa in din egen algoritm på mycket stora sociala tjänster*. Det kommer att göra plattformen mindre beroendeframkallande och låta dig se inlägg från de konton du följer i kronologisk ordning. 

Så för mycket stora tjänster kommer du att ha möjlighet att stänga av algoritmen helt och hållet. Plattformen måste respektera dina ändringar och kan inte i smyg återinföra en maximalt beroendeframkallande inställning. 

*) Mycket stora sociala tjänster inkluderar TikTok, Instagram, Youtube, Facebook, LinkedIn, Snapchat, Twitter/X. 

2. Få tillgång till ditt innehåll och dina konton

Förändringen kommer att ge europeiska innehållsleverantörer grundläggande rättigheter. I framtiden kommer onlineplattformar inte att kunna radera innehåll eller frysa konton godtyckligt. Innehåll kan bara tas bort om det bryter mot lagen eller användarvillkoren. Om så är fallet måste plattformen informera innehållsleverantören och ge en tydlig motivering. 

Innehållsleverantören har i sin tur rätt att klaga kostnadsfritt och enkelt, och klagomålet måste behandlas så snabbt som möjligt. Dessa klagomål kan inte hanteras automatiskt utan måste göras under överinseende av en kvalificerad person. Om klagomålet inte kan lösas på detta sätt kan man vända sig till ett opartiskt tvistlösningsorgan och i sista hand till tingsrätten. 

Hur ska EU se till att digitala jättar lyder?

Algoritmerna har hittills varit otillgängliga. Förordningen om digitala tjänster är förberedd på möjligheten att plattformar kommer att vara ovilliga att acceptera de nya reglerna. Företag som bryter mot lagen kommer att få betala höga böter och eventuellt förbjudas att bedriva verksamhet i EU.

3. Missbruk åtgärdas 

I framtiden kan du vara säker på att när du rapporterar misstänkt olagligt innehåll, till exempel bedrägerier, måste onlinetjänsten svara snabbt. Dessutom kan du rapportera anonymt. Om onlinetjänsten inte reagerar på din anmälan kan du rapportera den till Traficom.

4. Begränsningar av riktad reklam

Det kommer att finnas begränsningar för effektiv reklam som bygger på användarprofilering och användning av känsliga personuppgifter. Reklam riktad till barn och användning av känsliga personuppgifter kommer att vara helt förbjuden. 

Det innebär att minderårigas profiler inte längre får användas för att rikta reklam. Detta är en stor förändring för de plattformar som unga människor föredrar. 

Även om en användares profil innehåller t.ex. hälsoinformation, religiös eller politisk tillhörighet, får inga känsliga uppgifter användas för att rikta reklam. Detta har särskilda konsekvenser för valreklam.

Vad handlar det om?