​​Datatalouden ABC​: Oppia ja kurssimateriaaleja EU:n datasääntelystä

EU luo uusia pelisääntöjä verkkoalustoille ja yritysdatan sekä tekoälyn hyödyntämiseen. Itseopiskelumateriaalit auttavat yrityksiä, asiantuntijoita ja kaikkia digitaalisten palveluiden käyttäjiä ymmärtämään uusien sääntöjen tuomia mahdollisuuksia ja muutoksia.

Ota haltuun datatalouden uudet säännöt!

Tuotatko omaa sisältöä sosiaalisen median alustoilla tai mainostatko verkossa? Haetko tietoa verkon hakukoneista tai käyttääkö yrityksesi alustojen palveluja? Ota uudistuva datasääntely haltuun kurssillamme!

Mistä on kyse? 

Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Useat uudet datasääntelyn asetukset suitsevat alustojen toimintaa ja edistävät datan hyödyntämistä eri tavoin. Käynnissä olevat muutokset tuovat uusia mahdollisuuksia etenkin pienemmille yrityksille.  

Sitra auttaa digipalveluiden käyttäjiä ja yrityksiä hahmottamaan monimutkaista datasääntelyä paremmin. Tuemme datatalouden osaamisen kasvamista, jotta yritykset voivat huomata uusia liiketoiminta- ja innovatiomahdollisuuksia muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarjoamme kehittyvästä sääntelystä tietoa ja havainnollistusta helposti lähestyttävässä muodossa. 

Kehittämämme Datatalouden ABC -materiaalipaketti sisältää itseopiskelukursseja, jotka ovat vapaasti ja maksutta kaikkien käytettävissä. Kannustamme niiden käyttöön myös oppilaitoksissa ja yritysvalmennuksessa. Ensimmäinen kurssi valmistui syyskuussa 2023 ja se on saatavilla digitaalisessa eOppiva-oppimisympäristössä. 

Kurssit

Kurssi 1: Verkkoalustojen reilut säännöt

Tuottaessasi sisältöä sosiaalisen median alustoille tai mainostaessasi verkossa, toimit palveluntarjoajien asettamien ehtojen mukaisesti. Alustayritykset määrittelevät, ketkä pääsevät näkemään tuottamasi sisällön ja mitä sisältöjä sinä näet.

Digitaalisten alustojen, kuten sosiaalisen median, merkitys yhteiskunnassa on kasvanut. Samalla on alettu kiinnittää huomiota esimerkiksi valetiedon ja vilpillisten verkkokauppojen aiheuttamiin ongelmiin. EU:ssa pian voimaan astuvat uudet säännöt velvoittavat digipalveluja toimimaan reilummin. Ne joutuvat muuttamaan avoimemmiksi sisältöjen suositustapojaan ja käyttäjät saavat uusia välineitä oikeuksiensa puolustamiseen. Uusien sääntöjen tavoitteena on, että eri kokoisten yritysten välinen kilpailu verkon alustoilla tasapainottuu ja että verkkoympäristöstä tulee luotettavampi ja turvallisempi.

Mitä kurssilla voi oppia? 

  1. Koulutus tarjoaa tietoa siitä, miten EU:ssa toimivien digipalveluiden uudet säännöt (digimarkkinasäädös ja digipalvelusäädös) vaikuttavat palveluiden käyttäjiin ja palveluja tarjoaviin yrityksiin. 
  2. Digipalvelujen käyttäjät saavat tietoa alustojen pelisäännöistä. Kurssilla voi oppia esimerkiksi, kuinka voi puolustaa oikeuksiaan käyttäjänä, digiprofiloinnin kohteena tai sisällöntuottajana. 
  3. Yrityskäyttäjille kurssi tarjoaa tietoa siitä, miten parempi pääsy alustojen keräämään dataan voi tehostaa yrityksen omaa asiakasymmärrystä tai markkinointia. Yritysten asiantuntijat voivat myös hahmottaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia kurssin käytyään. 

Aloita koulutus 

Mitä seuraavaksi?

Työstämme kumppaniemme ja datatalouden asiantuntijoiden kanssa Datatalouden ABC -kokonaisuuden seuraavaa osaa, joka käsittelee EU:n datanhallinta-asetusta sekä datasäädöstä. Kurssi julkaistaan alkuvuodesta 2024.

Kuka on mukana?

Työhön osallistuu laaja joukko datatalouden asiantuntijoita niin yksityiseltä kuin julkiselta sektorilta sekä tutkimus- ja järjestökentiltä Suomessa. Kurssien kehitystyö on osa Sitran luotsaamaa kansallista datatalouden tiekarttaa

Kurssien käsikirjoituksesta ovat vastanneet Tarmo Toikkanen ja Meeri Toivanen Sitrasta. Asiantuntijoina ja kirjoittajina ensimmäisellä kurssilla ovat toimineet myös Helsingin yliopiston Legal Tech Labin tutkijat. 

Ajankohtaista

uutiset

Hei yritys tai verkkopalveluiden käyttäjä! Tule oppimaan digialustojen uusista säännöistä kurssillamme

Kommentti

Käyttääkö yrityksesi digijättien palveluita? Katso, mitä reilumpia kilpailumahdollisuuksia pk-yrityksille pian avautuu verkon alustoilla

Ota yhteyttä

ihmiset
Tarmo Toikkanen
Johtava asiantuntija, Datatalouden tiekartta

Mistä on kyse?