Kommentar
Beräknad läsningstid 4 min

Många möjligheter att höja Finlands digitala form

Finland behöll sin andra plats i den digitala barometern, som mäter digitaliseringen i EU-länderna. Trots den utmärkta placeringen skymtar orosmoln i horisonten. Till all lycka har Sitra många verktyg som kan användas för att skingra dem.

Författarna

Laura Halenius

Projektledare, Konkurrenskraft genom data

Kristo Lehtonen

Direktör, Rättvis dataekonomi

Publicerad

Finland tog andra plats i en jämförelse av alla europeiska länder i den digitala barometern (på finska), som Etlatieto gör varje år. Helsingin Sanomat lyfte dock fram oron för att Finland blir efter de ledande länderna i utvecklingen av näthandeln och i medborgarnas digitala kunskaper och färdigheter (på finska).

En mer ingående analys av den digitala barometerns resultat visar att det verkar som om vi inte är tillräckligt skickliga på att utnyttja de möjligheter till en ökning av produktiviteten som digitaliseringen erbjuder. Signaler som förstärker dessa observationer finns också i en enkät som Sitra gjorde för att undersöka företagens beredskap att utveckla databaserad affärsverksamhet. Många företag har redan insett att de har stora datalager, men den nytta som dessa data kan ge i affärsverksamheten är för närvarande långt ifrån en optimal nivå.

Enligt vår enkät lider företagen särskilt av den ökade regleringen och av brister i affärsmodellskompetens och tekniska färdigheter. Finland hotar att hamna på ett stickspår inom digitaliseringen, och trots våra högklassiga register kan vårt land bli ett lydland inom data om vi inte lär oss att bättre utnyttja de möjligheter som digitaliseringen och dataekonomin bjuder på.

Finländare är effektiviserande ensamvargar inom dataekonomin

Många företag har redan börjat tackla utmaningarna genom att göra ändringar i sina affärsmodeller, men takten är alltför långsam. De finländska företag som besvarade vår enkät hade en mer pessimistisk uppfattning om möjligheterna inom dataekonomin än jämförelseländerna: endast 35 procent av finländarna ser att dataekonomin ger deras företag konkurrensfördelar. Finländska företag fokuserar på att effektivisera sina affärsverksamheter med hjälp av sina egna data. Den största nyttan erhålls tvärtom när data utnyttjas över organisationsgränserna.

Om man vill beskriva aktörerna inom dataekonomin som personlighetstyper, skulle man kunna säga att finländarna är effektiviserande ensamvargar.

Effektiviserare förknippas ofta med nedskärningar, och som värst är digitaliseringen ett hot mot arbetsplatserna. Bättre användning av data innebär däremot bättre tjänster, bättre kundupplevelse, ökad produktivitet i arbetet och konkurrenskraft.

Konkurrenskraft som bygger på rättvis behandling av data bygger också på forskning, produktutveckling och innovationer och stödjer därigenom tillväxt. Tillväxten förutsätter i sin tur att experter rekryteras, och den skapar nya arbetsplatser i produktionskedjan.

Det viktigaste frågan lyder därför: hur ska vi ändra de finländska företagens attityder i en mer positiv riktning och konkret skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data?

Sitras verktygslåda för utveckling av rättvisa digitala tjänster

För att underlätta företagens arbete har Sitra skapat en praktisk modell, spelregler och verktyg för produktion av ansvarsfulla och hållbara digitala tjänster. Bland de här praktiska verktygen finns bland annat Regelboken för rättvis dataekonomi (på engelska och finska) och IHAN-testbädden, där digitala tjänster i utvecklingsfasen kan testas. IHAN-företagsprogrammet, som tagits fram för små och medelstora företag, och det anknytande utbildningsmaterialet som får användas fritt hjälper företagen att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data och ökar deras beredskap att anpassa sig till tiden efter Covid 19-pandemin.

Finlands näringsliv EK och Företagarna i Finland föreslår sex åtgärder genom vilka Finland skulle få större nytta av den nya tekniken och den konkurrenskraft som den ger. Vi på Sitra ger dessa åtgärder vårt fulla stöd och även praktiska verktyg för dem. Företagsprogrammet för dataekonomi Tillväxt genom data har testats på Sitra redan två gånger, och programmet är lätt att skala upp till nationell nivå. Nu behövs bara tillräckliga resurser. Vi fortsätter gärna diskussionerna om denna åtgärd och om de övriga åtgärderna som ger fart åt dataekonomin.

Vad handlar det om?