Verktyg
Beräknad läsningstid 4 min

Skriv en vision

Att skriva en vision är ett spännande och belönande moment i visionsarbetet. Det här verktyget hjälper dig att strukturera och gestalta visionen oavsett dess omfattning eller form.

Publicerad

Gör så här

Genom att uttrycka de fyra punkterna nedan i ord kommer du långt med arbetet med att skriva din vision:

1. Värderingar och ideal:

Beskriv de värderingar på vilka din vision byggs upp. Vilka värderingar vill ni särskilt betona

2. Megatrender:

Du kan använda till exempel Sitras megatrender 2017 som grund för ditt visionsarbete: 1) Gåtan om arbete och utkomst 2) Den representativa demokratin har tappat orken 3) Ekonomin vid ett vägskäl.

Vilka megatrender är viktigast för din organisation och vilken av dessa megatrender ska visionen svara på? Vilka val medför megatrenderna? Till exempel om ni betraktar gåtan om arbete och utkomst som den viktigaste megatrenden, diskutera vad det betyder för er verksamhet.

3. Samhällspolitiken eller långsiktiga prioriteringar:

När ni bestämt vilka megatrender är viktigast för er organisation, fundera vilka åtgärder organisationen ska satsa långsiktigt på för att komma närmare visionen med hänsyn till megatrenderna.

4. Vardagen:

Hur ser människornas vardag ut när din vision har uppnåtts?

 

Exempel

Exemplet nedan bygger på visionen Välfärdens nästa rond, som visar vägen mot framtidens hållbara välfärdssamhälle. Läs mer i promemorian ”Välfärdens nästa rond – Ideal, vision och lösningar.”

1. Värderingar och ideal

Välfärdens nästa rond baseras på de nordiska grundläggande värderingarna, som är bl.a. rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, människornas självbestämmanderätt, en stark rättsstatsprincip, demokrati.

2. Megatrender

Visionen om välfärdens nästa rond utgår från följande megatrender:

 • Den globala hållbarhetskrisen
 • Det ömsesidiga beroendet och växande spänningar som lett till ett nytt skede i geopolitiken
 • Snabb utveckling av tekniken
 • Gåtan om arbete och utkomst
 • Den representativa demokratin har tappat orken
 • Ekonomin vid ett vägskäl

3. Samhällspolitiken eller långsiktiga prioriteringar:

I visionen om välfärdens nästa rond svarar den framstegsvänliga samhällspolitiken på de utmaningar som gäller utkomsten, delaktigheten och framstegen på de följande sätten:

 • Hela det ekonomiska systemet går mot en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi.​
 • Förvaltningen och ledningen ska utvecklas målmedvetet på så sätt att deras framstegsvänlighet utgör en resurs för oss. Vi behöver detta bland annat när det gäller att totalt reformera systemet för social trygghet och förnya verksamhetssätten i det demokratiska systemet.​
 • Livslångt lärande borde lyftas fram som en särskild insats som i fråga om dess omfattning kan jämställas med grundskolereformen. Systemet ska erbjuda hela befolkningen livslånga möjligheter att bilda sig och ta del av framstegen.

4. Vardagen

När visionen om välfärdens nästa rond blir verklighet, ser vardagen ut på följande sätt:

 • De globala megatrendernas effekter visar sig mer som möjligheter än som hot.
 • Arbetsliv och grundtrygghet: Arbetslivet befinner sig under en stark förändring, men erbjuder ändå möjligheter. Osäkerheten i arbetslivet mjukas upp av grundtryggheten som tar hänsyn till verkligheten i det förändrade arbetslivet och gör det möjligt för enskilda människor att lita på att de kommer att klara sig.
 • Demokrati och delaktighet: Människorna blir hörda och gör saker tillsammans. Detta kompletterar och förnyar demokratin och skapar en upplevelse av delaktighet.​
 • Utbildning och inlärning: Möjligheterna att växa som människa genom hela livet ger alla möjlighet att få del av framstegen och utvecklingen. 

 

Nästa steg:

Gå vidare för att jobba med visionsskaparens kontrollista.

Vad handlar det om?