Työkalu
Arvioitu lukuaika 3 min

Vision kirjoittaminen

Vision kirjoittaminen on jännittävä ja palkitseva vaihe visiotyössä. Tämä työkalu auttaa jäsentämään visiota riippumatta sen pituudesta tai muodosta

Julkaistu

Tee näin

Seuraavat neljä kohtaa sanallistamalla pääset pitkälle visiosi kirjoittamisessa:

1. Arvot ja ihanteet:

Kuvaa arvot, joille visiosi rakentuu. Mitä arvoja haluatte erityisesti painottaa

2. Megatrendit:

Voit käyttää visiotyösi pohjana esimerkiksi Sitran 2017 megatrendejä: 1) Työn ja toimeentulon arvoitus 2) Edustuksellisen demokratian puhti hukassa 3) Talous tienhaarassa.

Mitkä megatrendit ovat organisaatiollesi tärkeimpiä ja mihin niistä vision olisi syytä vastata? Mitä valintoja megatrendit luovat? Esimerkiksi, jos pidätte työn ja toimeentulon arvoitusta tärkeimpänä megatrendinä, niin mitä se tarkoittaa toimintanne kannalta?

3. Yhteiskuntapolitiikka tai pitkän tähtäimen painopisteet:

Kun organisaation kannalta keskeiset megatrendit on valittu, pohtikaa, mihin organisaatiossa tulee pitkäjänteisesti satsata, jotta visiota kohti päästäisiin, ottaen huomioon megatrendit?

4. Arki:

Miltä ihmisten arki näyttää, kun visiosi on saavutettu?

 

Esimerkki

Alla oleva esimerkki perustuu Hyvinvoinnin seuraava erä -visioon, joka viitoittaa tietä kohti tulevaisuuden kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Lue lisää muistiosta ”Hyvinvoinnin seuraava erä – ihanteet, visio ja ratkaisut.”

1. Arvot ja ihanteet

Hyvinvoinnin seuraava erä rakentuu pohjoismaisille ydinarvoille, joita ovat mm. reiluus, yhdenvertaisuus, sukupuolten tasa-arvo, ihmisten itsemääräämisoikeus, vahva oikeusvaltioperiaate, demokratia.

2. Megatrendit

Hyvinvoinnin seuraava erä -visio ottaa lähtökohdakseen seuraavat megatrendit:

 • Globaali kestävyyskriisi
 • Keskinäisriippuvaisuus ja kasvavat jännitteet, jotka ovat johtaneet uuteen vaiheeseen geopolitiikassa
 • Nopeasti kehittyvä teknologia
 • Työn ja toimeentulon arvoitus
 • Edustuksellisen demokratian puhti hukassa
 • Talous tienhaarassa

3. Yhteiskuntapolitiikka tai pitkän tähtäimen painopisteet

Hyvinvoinnin seuraava erä -visiossa edistyksellinen yhteiskuntapolitiikka vastaa toimeentulon, osallisuuden ja edistyksen haasteisiin seuraavilla tavoilla:

 • Koko talousjärjestelmä siirtyy kohti reilua, kilpailukykyistä kiertotaloutta.​
 • Hallintoa ja johtamista on kehitettävä määrätietoisesti siten, että niiden edistyksellisyys on voimavaramme. Tätä tarvitsemme mm. sosiaalietuusjärjestelmän kokonaisuudistuksessa sekä demokratian toimintatapojen uudistamisessa​
 • Elinikäinen oppiminen olisi nostettava peruskoulu-uudistuksen kaltaiseksi lisäpanostukseksi koko kansan kattavassa sivistyksessä ja edistyksessä

4. Arki

Hyvinvoinnin seuraava erä -vision toteutuessa arki näyttää seuraavalta:

 • Globaalien megatrendien vaikutukset näyttäytyvät enemmän mahdollisuuksina kuin uhkina
 • Työelämä ja perusturva: Murroksessa olevasta työelämästä löytyy mahdollisuuksia. Työelämän epävarmuuksia pehmentää perusturva, joka tunnistaa muuttuneen työelämän todellisuuden jolloin toimeentuloon voi luottaa​.
 • Demokratia ja osallistuminen: Kuulluksi tuleminen ja yhdessä tekeminen täydentävät ja uudistavat demokratiaa, luoden osallisuuden kokemuksen.​
 • Koulutus ja oppiminen: Mahdollisuus kasvaa ihmisenä läpi elämän tuo edistyksen jokaisen ulottuville. 

 

Seuraavaksi:

Siirry vision tekijän checklistin pariin.

Mistä on kyse?