Live
Lansering av onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk
Lanseringsevenemang

Lansering av onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk

Den 9.2. lanseras en gratis webbkurs som kombinerar jordbrukets lönsamhet och det praktiska miljöarbetet.

Grunderna i regenerativt jordbruk grundar sig på den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen och samarbetet som gjorts med jordbrukare inom ramen för Carbon Action, som sattes i gång 2017 med stöd från Sitra och Meteorologiska institutet. Kursens informationen kan tillämpas på den egna gården för att förbättra marken och skördarna. Webbkursen har utvecklats som en gemensam satsning av Baltic Sea Action Group (BSAG), IT-företaget Reaktor och ett omfattande och mångsidigt nätverk av samarbetsparter. Kursmaterialerna finns på finska och svenska.

Programmet innehåller samtal med t.ex. styrelseordföranden av Baltic Sea Action Group Saara Kankaanrinta, verkställande direktör av Reaktor Sampo Pasanen, forskningsprofessorn av Meteorologiska institutet Jari Liski, direktören för temat Hållbarhetslösningar Mari Pantsar av Sitra och direktören av kolneutrala mjölkkedjan Juha Nousiainen av Valio.

Förmiddagens program är indelat i två delar och du kan delta i båda eller någondera delen. Programmet går i huvudsak på finska, men frågorna kan ställas också på svenska.

Läs mer om programmet och registrera dig på BSAGs webbsidorna.

Vad handlar det om?